پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران ” به کارگران احوازی

Pinterest LinkedIn Tumblr +

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران ” به کارگران احوازی

همرزمان گرامی

کارگران و زحمتکشان احواز

ملت همیشه در صحنه و مقاوم عرب احواز

دولت اشغالگر و تروریست ایران با غارت ثروتهای ملل تحت اشغال و استفاده از آن برای ادامه حیات اشغالگرانه خویش و سیاستهای توسعه طلبی و تروریستی  در منطقه و جهان همچنین به طبقات زحمتکش و رنجبر ملل تحت اشغال فشار بیشتر و مضاعف وارد میکند. دولت اشغالگر ایران با صرف میلیاردها دلار برای کمک به تروریستهای خود در عراق و یمن , لبنان و سوریه, فلسطین و دیگر مناطق تحت اشغال یا نفوذ خود ثروتهای ملل را در راه ایجاد بی ثباتی در منطقه و جهان بکار میگیرد این در حالی است که وضعيت زندگی ملل تحت اشغال و خصوصا زحمتکشان آن هر روزه سخت تر میشود و ماههاست حقوق معوقه کارگران و زحمتکشان در بسیاری از شرکتهای تولیدی همچون شرکت کشت نیشکر و شرکت فولاذ احواز پرداخت نمیشود.

کارگران مبارز احواز

بیش از یک ماه است که مقاومت غرور آفرین شما برای رسیدن به خواستهای بحق شما ادامه دارد. شوونیستهای اشغالگرفارس به جای پاسخ به خواستهای عادلانه شما که همانا جزیی از خواستهای ملت عرب احواز است همچون گذشته خواستهای مدنی و مسالمت آمیز را با دستگیریهای وسیع جواب داده و دست به خشونت و تهدید و ارعاب میزند. البته این شیوه اشغالگران برای پاسخ دادن به همه خواستهای عادلانه و مشروع ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت اشغال ایران است.

ملت مبارز عرب احواز

فرزندان ملل غیر فارس شاغل در احواز

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت  “ایران” ضمن تجدید حمایت از خواستهای عادلانه و به حق شما سرکوب و دستگیری کارگران احوازی توسط رژیم اشغالگر ایران را شدیدا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری  و بی قید و شرط کارگران زندانی و پاسخ سردمداران اشغالگر به خواستهای عادلانه کارگران و کارمندانی است که ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده و برای رسیدن به آن تظاهرات میکنند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت  “ایران” فرزندان ملت عرب احواز و فرزندان دیگر ملتهای ساکن احواز را به پشتیبانی و حمایت از کارگران و خواسته های بحق آنان  دعوت میکند .

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با حمایت از مبارزات صنفی از کلیه کارگران و زحمتکشان ملل تحت اشغال شوونیستهای فارس ایران می خواهد که از جنبش مردمی و حق طلبانه کارگران احواز حمایت نموده به آن پیوسته تا ریشه ظلم و ستم و اشغالگری برای همیشه برچیده شود

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

20 دیسمبر2018

Share.

About Author

Leave A Reply