حمایت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ازمبارزات ملت عراق بر علیه توسعه طلبی ها ایران

Pinterest LinkedIn Tumblr +

حمایت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ازمبارزات ملت عراق بر علیه توسعه طلبی ها ایران

رژیم اشغالگر ایران برای گسترش سلطه اش بر خاورمیانه گستاخانه درمسائل داخلی کشورهای مستقل مانند عراق ،یمن ، بحرن، لبنان ، سوریه ودیگر کشورهای منطقه مشغول و با ترویج تروریسم و فساد اداری به ویروسی خطرناک برای امنیت ملل و دول این کشورها تبدیل شده است. به طوری که در هر نا هنجاری که رخ می دهد رد پای ایران دیده می شود.
رژیم اشغالگر ایران با مداخلات گسترده در مسائل داخلی عراق فساد اداری حاکم بر ایران را به این کشور منتقل کرده واز عراق بمانند حیات خلوت خود در پرورش تروریسم استفاده می کند.این عمل رژیم اشغالگر ایران موجب نارضایتی ملت عراق گشته و اخیر اعتراضات گسترده بر علیه ایران را در این کشور شاهد هستیم.

عدم توجه ایران به این اعتراضات موجب شده است که ملت عراق با زور نیروهای ایرانی در عراق را از این کشور بیرون کند.بر همین اساس هم معترضان مراکز متعلق به ایران را هدف قرار داده و کنسولگری “ایران ” در شهر بصره عراق را به اتش کشیدند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” به نمایندگی از ملل غیر فارس تحت اشغال ایران که خود از قربانیان اصلی سلطه گریهای “ایران” می میباشد ملت عراق را با پوست و استخوان درک کرده و از اعتراضات مللت عراق بر علیه “ایران”پشتیبانی می کند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعلام میکند که رژیم اشغالگر “ایران ” باید بدون قید و شرط عراق و دیگر مناطق تحت اشغال را ترک کرده و اداره امور را به صاحبان این کشورها بسپارد.
هر چه گسترده تر باد مبارزات ملل غیر فارس بر علیه رژیم اشغالگر ” ایران ”
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” 7 سپتامبر 2018

Share.

About Author

Leave A Reply