نشست احزاب ملل غیرفارس در لندن

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 نشست احزاب ملل غیرفارس در لندن

دیروز 16 ماه می 2017 احزاب ملل غیر فارس در لندن دیدار کرده و در مورد مسائل مللی ملل غیرفارس بحث گفتگو و تبادل نظرکردند.

در این نشست احمد مولا رئیس جنبش عربي آزادي بخش الأحواز (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز)، حسن هلالی جنبش عربي آزادي بخش الأحواز (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز) ، آراز یوردسئون نماینده حزب استقلال آزربایجان جنوبی در بریتانیا، ناهض أحمد عضو دفتر رسانه اي جنبش عربي آزادي بخش الأحواز (عضو المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز)، عبدالله بلوچی سخنگوی جنبش ملی بلوچستان (زرمبش) ، ابوخلود احوازی نماینده جبهه دموکراتیک مردمی احواز شرکت داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این نشست اخبار و حرکتهای موجود تشکیلاتی در داخل و خارج از جغرافیایی سیاسی و زندان ملل غیرفارس به نام ایران و فعالیتهای تشکلهای سیاسی ملل غیرفارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد استراتژیهای و تاکتیک های حرکتهای آزادیبخش ملل غیرفارس تصمیماتی گرفته شد.

آراز یوردسئون
نمایندگی حزب استقلال آزربایجان جنوبی-انگلستان

Share.

About Author

Leave A Reply