پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت یازدهمین سالگرد قیام ملی آزربایجان جنوبی 

Pinterest LinkedIn Tumblr +

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت یازدهمین سالگرد قیام ملی آزربایجان جنوبی
اول خرداد 1385 ملیونها تورک آزربایجان جنوبی در اعتراض به رژیم اشغالگر فارس قیام کرده و در بیش از سی شهر ازربایجان جنوبی به خیابانها ریخته و به مدت یک هفته با شعارهای هارای هارای من تورکم ، تبریز باکو آنکارا ما کجا فارسها کجا و اتحاد آزربایجان شمالی و جنوبی با مرکزیت تبریز، قسم به ستارخان آتش می زنیم به تهران و دهها شعار استقلال جویانه دیگر تظاهرات کرده و لرزه بر اندام شوونیزم فارس انداخت. 


هر چند که رژیم اشغالگر فارس این قیام رابه طور وحشیانه سرکوب کرده دهها شهید ، صدها زخمی و هزاران نفر دستگیر و زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داد ولی نتوانست آنرا شکست دهد.امروز حرکت ملی آزربایجان جنوبی به مراتب قویتر ، رادیکال تر و شفافتر گشته و توانست با شعارهای مانند آزربایجان جنوبی ایران نیست توجه مجامع بین الملی را جلب کند .
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با درود برشهدای آزربایجان جنوبی و رزمندگان مقاوم آن ضمن حمایت قاطع از مبارزات استقلال جویانه ملت تورک آزربایجان جنوبی مواضع خود را اعلان می کند
1- آزربایجان جنوبی به مانند دیگر ملل غیر فارس ( الاحواز، بلوچستان ، تورکمنستان جنوبی، کردستان و غیره ) قرین صد سال است که توسط “ایران” اشغال شده است.
2- هرچند در مدتی کوتاه بعد از اشغال ملت تورک آزربایجان موفق به تشکیل مجدد دولت ملی آزربایجان جنوبی شد ولی با تهاجم پهلوی دوم از سال 1325 مجددا اشغال شده و تا به امروز این اشغال ادامه دارد.
3- نیروهای اشغالگر فارس بدون هیج قید و شرطی باید سرزمینهای آزربایجان جنوبی و دیگر ملل تحت اشغال( الاحواز، بلوچستان ، تورکمنستان جنوبی، کردستان و غیره ) را ترک کنند.
4- تمامی زندانیان ملی آزربایجان جنوبی و دیگر ملل غیر فارس بی قید و شرط باید آزاد شوند.
5- طبق قوانین بین المللی اداره آزربایجان جنوبی باید به ملت تورک آزربایجان جنوبی و دیگر مناطق اشغالی ( الاحواز، بلوچستان ، تورکمنستان جنوبی، کردستان و غیره ) به ملت منسوبه محول گردد.
6- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” برای رهای ملل غیر فارس از اشغال “ایران” مبارزه می کند و هیچ حاکمیتی به نام ایران را تحت هر نام و ماهیتی که باشد برسمیت نمی شناسد و اعلان می کند که حاکمیت ملل بر سرزمینهای خود تنها آلترناتیو میباشد.
7- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بار دیگر بر ضرورت اتحاد ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” در مبارزه با تروریسم فارس تاکید کرده ودرگسترش آن با تمام توان فعالیت می کند.
8- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از کشورهای همسایه و جهان که با رژیم تروریست ایران مبارزه می کنند حمایت کرده و اعلان می کند که پاشنه آشیل “ایران” ملل غیر فارس تحت اشغال آن است و با حمایت از مبارزات این ملل براحتی می توان رژیم تروریست ایران را شکست داد .
9- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” آمادگی خود را برای همکاری هر بیشتر با کشورهای منطقه و جهان در مقابله با تروریسم فارس اعلام کرده و خواهان برداشتن گامهای عملی جدی برای سر نگونی رژیم تروریست و اشغالگر ایران می باشد .
هر چه گسترده تر باد اتحاد ملل بر علیه تروریسم فارس


جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” می 2017 برابر با خرداد 1396

Share.

About Author

Leave A Reply