دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران بدنبال تظاهرات ملت تورک آزربایجان جنوبی وعرب الاحواز

Pinterest LinkedIn Tumblr +

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران بدنبال تظاهرات ملت تورک آزربایجان جنوبی وعرب الاحواز

علارعم سرکوبهای وحشیانه رژیم اشغالگر ایران اعتراضات متوالی ملت عرب الاحواز مرزهای احواز اشغالی را در نوردیده و موجب حمایت دیگر ملل تحت اشغال ایران شد. یکی از این اعتراضات تظاهرات ملت تورک آذربایجان جنوبی بود. با در نظر گرفتن اینکه شهرهای آذربایجان جنوبی توسط رژیم اشغالگر فارس بشدت تحت کنترل و سرکوب بود، ملت تورک آذربایجان جنوبی با دعوت احزاب آذربایجان به خیابان آمده ،باشعار آذربایجان الاحواز اتحاد اتحاد آغاز و باشعارهای بسیار شفاف ملی از جمله شعار آزادلیق عدالت ملی حکومت یعنی حکومت ملی آزربایجان جنوبی لرزه براندام رژیم اشغالگر ایران و اپوزیسیون دستساز آن انداخت و با شعار نه شاهچی نه شیخچی- مللتچیم مللتچی همراه با دیگرشعارهای ملی مشت محکمی بر دهان شاه و شیخ زده تا کسی توان مصادره و تحریف تظاهرات ملت تورک آزربایجان جنوبی را نداشته باشد.به همین سبب هم اخبار تظاهرات ملت تورک از طرف مدیای به اصطلاح اپوزیسون ایران بایکوت شد.
حمایت ملل غیر فارس تحت اشغال ایران از اعتراضهای ملت عرب الاحواز در دیگر مناطق اشغالی خصوصا احزاب سیاسی ملل غیر فارس در منطقه وجهان بار دیگر اتحاد ملل تحت اشغال بر علیه رژیم اشغالگر فارس را نشان داد.

جبهه ملل برای حق تعیین نوشت “ایران” با پشتیبانی از اعتراضات ملت تورک آذربایجان جنوبی و دیگر ملل تحت اشغال ایران خواستار آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان از طرف رژیم اشعالگر ایران بود وبا آسیب دیدگان ابراز همدردی می کند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” خواهان خروج بی قیدوشرط نیروهای اشغالگر ایران از آذربایجان جنوبی ودیگر سرزمینهای اشغالی منسوب به ملل غیر فارس بود و اعلام میکند تنها راه تامین صلح وثبات اداره این سرزمینها بدست صاحبان اصلی آن میباشد‌

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” دیگر ملل تحت اشغال ایران را به همبستگی مبارزاتی وتظاهرات دعوت می کند. باشد که این همبستگی آغازی بر پایان اشغال سرزمینهایمان توسط ایران اشغالگر باشد.

هرچه گسترده تر با تحاد ملل تحت اشغال ایران بر علیه رژیم اشغالگر ایران
جبهه ملل برای حق تعیبن سرنوشت”ایران” آگوست ۲۰۲۱

Share.

About Author

Leave A Reply