اطلاعیه جبهه برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

اطلاعیه جبهه برای حق تعیین سرنوشت “ایران ”
خوشکاندن رودها ومنع کشاورزی توسط اشغالگران ایرانی در احواز اشغالی را محکوم میکنیم .
دولت و رژیمهای متعاقب اشغالگر فارس بعد از اشغال نظامی احواز دربیست ابریل 1925 با نقض ساده ترین و ابتدائترین حقوق انسانی و ملی ملت عرب احواز مرتکب جنایتهای وحشیانه ای شده ثروتهای ملی ملت احوازرا غارت نموده وخواسته های بحق انسانی و ملی انان را همیشه با اسارت و شکنجه و ترور و اعدام فرزندان ملت عرب احواز جواب داده است . اشغالگران فارس در جهت تسریع سیاستهای اشغالگرانه خصوصا مهاجرت اجباری عربهای احواز از سرزمینهای خویش با مصادره ابهای رودخانه های احوازاشغالی و منع کشت در اطراف نهرهای دز؛ کرخه ؛ جراحی و کارون و خشکاندن طالبهای عظیم حویزه و هو العظیم و هورالفلاحیه علیه ملت عرب احواز و محیط زیست مرتکب جنایتی دیگر شدند که صد البته ناقض تمامی قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است .
فرزندان ملت عرب احواز
فرزندان ملل تحت اشغال ایران
جبهه ملل ضمن محکوم کردن مصادره ابهای شرین و منع کشاورزی ملت عرب احواز توسط اشغالگران ایرانی از مبارزات بحق ملت عرب احواز برای اخراج اشغالگران و باز پس گرفتن کلیه ثروتهای ملی و طبیعی تا اخراج اشغالگران و اقامت دولت مستقل دفاع نموده از فرزندان ملل غیر فارس که بهر دلیلی در سرزمینهای ملت احواز ساکن هستند میخواهد که به مبارزه ملت عرب احواز بپیوند و یکدست علیه اشغالگران فارس به پا خیزند .
متحد و پیروز باد مبارزات ملل تحت اشغال ایران برای رسیدن به استقلال
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران “

Share.

About Author

Leave A Reply