اطلاعیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ایران ) انتخابات اشغالگران ایرانی در سرزمینهای تحت اشغال و موضع جبهه ملل

Pinterest LinkedIn Tumblr +

اطلاعیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ایران )
انتخابات اشغالگران ایرانی در سرزمینهای تحت اشغال و موضع جبهه ملل
فرزندان شجاع و دلیر ملل تحت اشغال ایران
((انتخاب ما اخراج نیروهاى
اشغالگران ایرانی و اعلان دولتهای مستقل است ))
رژیم اشغالگر ایران مجددا در یک نمایش تبلیغاتی مثل سالهای گذشته باز در صدد است که چهره های منحوس و کریه وجنایتکار و سردمداران کنونی حکومتی خویش که همگی جنایتکاران دست اول رژیم هستند را با چهره های جدیدی تغییر دهد تا از طریق این نمایش از قبل معلوم النتیجه به عمر پوشالی خویش چند روزی اضافه کند.
فرزندان مبارز ملل تحت اشغال ایران
اشغالگران فارس که دهها سال است سرزمینها و دولتهای ملی ما را اشغال نموده با ارتکاب جنایتهای سیاه و نقض کلیه قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ساده ترین حقوق انسانی و ملی ما را زیر پا گذاشته ثروتهای ملی ما را به یغما برده و سعی در از بین بردن پیشینه فرهنگی و تاریخی ما نموده و هرروز با کشت و کشتار و شکنجه و اسیر کردن ازادی خواهان به اشغال سرزمینهای ما ادمه میدهند.
همرزمان
حکومت و دولت اشغالگر ایران که غرق در مشکلات داخلی ؛ منطقه ای و بین المللی است برای استمرار بقای خویش دست و پا میزند که انتخابات نمایشی اینده انان در سرزمینهای اشغالی و در جغرافیای موسوم به ایران یکی ازاین نمایشهای مکشوف و ترفندهای سیاه انان است ؛ که صد البته اگاهی و مبارزات ملل تحت اشغال ایران برای ازادی و استقلال بزرگترین و مهمترین چالش اینده این سفاکان و خونخاران است که همیشه نقشه های شوم انان را خنثی نموده و لا جرم انان رابه شکست مجبور کرده است .
فرزندان دلیر ملل تحت اشغال ایران
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت بمناسبت نزدیک شدن انتخابات نمایشی رژیم اشغالگر ایران مواضع خویش را چنین اعلام میکند.

اولا :این انتخابات ما نیست انتخابات اشغالگران است چرا که اگر انتخاب ما می بود باید ریس جمهور احواز،آذربایجان ، بلوچستان ،تورکمنستان،کردستان، لرستان و… را نتخاب می کردیم . این انتخابات را رژیم اشغالگر گذاشته تا ریس جمهور اشغالگر را با شعبده بازی عوض کند.
دوما جبهه ملل انتخابات رژیم اشغالگر ایران در سرزمینهای اشغالی را محکوم کرده و تمامی نتایج ان را باطل اعلام میدارد. کما اینکه وجود کلیه موسسات نظامی و اداری ان در سرزمینهای اشغالی راغیر قانونی اعلام میکند.

سوما : جبهه ملل اجرای انتخابات نمایشی توسط رژیم اشغالگر ایران در سرزمینهای اشغالی را مخالف قوانین بین المللی اعلام کرده و اعلام میکند که تنها انتخاب ما اخراج نیروهای اشغالگر ایران ازسرزمینهای اشغالی و اعلان استقلال دولتهای ملی خویش .

چهارما : جبهه ملل از فرزندان دلیر و شجاع ملل مبارز غیر فارس دعوت می کند که مبارزات استقلال طلبانه خویش را توسعه بخشیده عمر رژیم را کوتاهتر کرده و ازادی و استقلال و شکستن قیدهای مستعمران را برای همیشه بشکنند .
متحد و پیروز باد مبارزات استقلال طلبنانه ملل تحت اشغال ایران
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت (( ایران )

Share.

About Author

Leave A Reply