اطلاعیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” بمناسبت چهل و سومین سالگرد قیام ملل تحت اشغال ایران برای سرنگونی رژیم سلطنتی وحق تعیین سرنشت

Pinterest LinkedIn Tumblr +

اطلاعیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” بمناسبت چهل و سومین سالگرد قیام ملل تحت اشغال ایران برای سرنگونی رژیم سلطنتی وحق تعیین سرنشت .

فرزندان ملل تحت ستم و اشغال رژیم ضد بشری و اشغالگر ایران

در چنین روزهائی از سال 1979 مبارزات دیرنه ومستمر رهائی بخش ملل تحت اشغال ایران وسازمانهای ازادی طلب فارس بعد از دهها سال به نتیجه نشست و دژخیمان شکنجه و سرکوب و قتل و اعدام تسلیم اراده ملل ازادی خواه شد. در چنین روزهائی بهار ازادی وزید و ملل ازادی طلب بار دیگر ازادی را به اغوش گرفته ثمرات دهها سال مبارزه و به خون غلطیدن جوانان شهید و شکنجه شدگان را به چشم دیدند. اما طولی نکشید که شوفنیسم فارس اینباز ازعمامه و استین ملاها سربه بیرون کشید و با شعارهای عوام فریبانه عدالت اسلامی و امت اسلامی و دولت اسلام واحد علیه تمامی ملل غیر فارس و ازادی خواهان اعلام جهاد نمود و در احواز و ترکمنستان و ازربایجان و کوردستان و بلوچستان جنایتهای فجیعی ببار اورد. تازه به سلطه رسیدها با وعدهای تقسیم پول نفت احواز و ثروتهای ملل تحت اشغال میان ایرانیان و آب و برق مجانی و کار و زندگی مرفه ، بجان مبارزین ملل تحت ستم و کلیه ازادی طلبان افتادند.رژیم رعب و وحشت جدید با تشکیلات باصطلاح کمیته های انقلاب شروع به سرکوب هر صدای ازادی خواهی کرد و برای صادر کردن ایدلوژی منفورتوسعه طلبی خود با شعارهای مذهبی تندرو شروع به تهدید همسایگان و سپس حمله به عراق را کرد وبا اعلام حالت فوق العاده سرکوبها را تشدید نمود و بصورت مطلق بر تمامی موسسات رژیم جدید التاسیس مسلط و همه نیروهای غیر خودی را از همه ملل حذف نمود. ازان زمان تا به امروز رژیم رعب و وحشت و ترور به اصطلاح جمهوری اسلامی نه تنها هیچ یک از خواسته های ملل تحت اشغال ایران یا نیروهای ازادی طلب فارس را براورد نکرد بلکه هر نفس ازادی طلب پیش رو را خفه نموده تمامی قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را بشکل روزانه و در تمامی زمینه ها نقض میکند ؛ رژیم جمهوری اسلامی با صرف ملیاردها دولار برای توسعیه سیاستهای تروریستی خود صرف تاسیس ملیشیاهای مزدور در کشورهای مختلف منطقه نموده وبا راه اندازی پروژهای موشکی و اتمی سری با کشورهای منطقه و جهان رودروشد. اشغالگران شوونیسیت فارس با سیاستهای توسعه طلبانه خویش زندگی روزمره ملیونها انسان در جغرافیای سیاسی ایران را به باد داده همینک ملیونها شهروند از تمامی ملل بصور فجیعی زیر خطر فقر هستند . انتشار و فروش مواد مخدر ،رشوه ؛خود فروشی و قاچاق انسان و فساد اداری به یک کار روز مره تبدیل شده صدها هزار جوان بیکار بدون امید به آینده نتیجه وجود این رژیم ضد بشری است .

ملل مبارز تحت اشغال ایران

انسانهای ازاده

جبهه ملل بدین مناسبت یاد تمامی شهیدان ملل غیر فارس که جان خود را برای رهائی و ازادی ملتهای خویش نثار کردند درود میفرستد و یاد انان راگرامی میدارد و اعلام میکند

1. مبارزه ملل تحت اشغال ایران برای رسیدن به ازادی و استقلال و زندگی شرافتمندانه تا پیروزی ادامه خواهد داشت

2. تجربه شکست انقلاب 1979 ثابت کرد که اتحاد برای سرنگونی رژیم بدون اعلام قبلی حق تعیین سرنوشت توسط نیروهای فارس نه تنها ملل را به حقوق انسانی و ملی خویش نخواهد رساند بلکه باعث متولد شدن رژیمی خشنترو وحشیتر از قبل خواهد شد.

3. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” از همه سازمانهای ملل غیرفارس میخواهد که باهم متحد شده و در جهت تحقق اهداف ملل غیرفارس که همانا حق تعیین سرنوشت و استقلال است بعنوان مهمترین الترناتیو در کنار جامعه جهانی برای رسیدن به حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت مبارزه کنند.

4. جبهه ملل از کشورهای منطقه و جامعه جهانی میخواهد که برای متوقف کردن تروریسم و خشونت و پروژهای هسته ای و موشکی ایران در کنار مبارزات ازادی طلب ملل قرار گرفته مشروعت دولت ایران در سازمانهای بین المللی را ازان سلب نمایند.

پیروزی نزدیک است

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت َََ”ایران”

Share.

About Author

Leave A Reply