بیانیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در مورد نشت به اصطلاح ائتلاف اوپوزیسیون در واشنگتن

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

بیانیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در مورد نشت به اصطلاح ائتلاف اوپوزیسیون در واشنگتن

در مورخه 9 جون 2018 در دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دسی آمریکا کنفرانسی به نام ائتلاف نیروهای اوپوزیسیون برگذار شد که بر خلاف ادعاهای دمکراتیک ابتدائی ترین حقوق ملل غیر فارس تحت اشغال را هم برنتابید.در این کنفرانس اقلیت فارس که کمتر از 30% نفوس “اایران” را تشکیل می دهد همچنان به تحمیل زبان و حاکمیت اش به بیش از 70% نفوس “ایران” یعنی ملل اسیر در بند اشغالگران فارس پافشاری کرده به مافعین خقوق این ملل فحاشی نمودند. این یک نکته بیانگر میزان و مقدار دمکراسی “ایرانی ” است که حکومت 30% بر 70% را دمکراسی معرفی می کند و اگر یک نفر از این 70% لب بگشاید با انگهای مختلف سرکوب می شود.اگر اینها نخبگان سیاسی اپوزیسیون دمکراتیک هستند آنگاه سئوال می کنیم پس دیکتاتور کیست؟
جبهه ملل برای حق تعیین سر نوشت “ایران” مکررا توضیح داده است که ساختار “ایران” با دمکراسی در تناقض بوده وبودن یکی با نبود دیگری ممکن است و باید میان این دو یکی را انتخاب کرد. یعنی یا ایران یا دمکراسی . کنفرانس واشنگتن بار دیگر این ادعای ما را اثبات کرد که ایران با دمکراسی در تناقض است. به همین دلیل جبهه ملل به هر بهائی که باشد دمکراسی را انتخاب کرده است.

هر نوع آلترناتیو و ائتلافی هر چند مزین به دمکراسی که ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” را دور زده و تمامیت ارضی ادعائی “ایران” رابه ملل غیر فارس تحمیل کند علارغم آنکه از طرف چه دولت یا نیرویی تشکیل و یا حمایت شود محکوم به شکست است. چرا که ملل غیر فارس اکثریت 70% “ایران ” را تشکیل می دهد و هر جایگزینی به غیر از اراده مستقیم این ملل اقلیت مطلق میباشد که جزتوسل به زور راه دیگری برای تحمیل خود به این ملل را ندارد.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با توجه به مانورهای پان ایرانیستها در پسا برجام مواضع خود را اعلام میکند.

1- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” کنفرانس واشنگتن و جرایانات همسو با آنرا در راستای تداوم اشغالگری و استعمار ملل غیر فارس دانسته و فرزندان ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را به هوشیاری هر چه بیشتر دعوت می کند تا فریب شعارهای مزین به دمکراسی این نژادپرستان اشغالگر را نخورند.

2-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تاکیدمی کند که هیچ آلترناتیوی به نام “ایران” تحت هر ماهیتی که باشد نمی پذیرد چرا که رابطه “ایران ” با ملل غیر فارس تحت استعمارش بر محور زور و اشغالگری بنا شده وبه هیچ وجهی قابل تحمل نمی باشد.
3-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” خواهان خروج بی قید و شرط نیروهای اشغالگر ایران از سرزمینهای ملل غیر فارس می باشد.

4- در پی خروج آمریکا از برجام و طرح تحریمهای جدید رژیم اشغالگر و تروریست ایران به سراشیبی سقوط نزدیکتر شده است. هم رژیم و هم اپوزیسیون اتفاق نظر دارند که این فقط رژیم نیست که سقوط خواهد کرد بلکه با سقوط رژیم ایران هم متلاشی شده و ملل غیر فارس تحت اشغال ایران مستقل خواهند شد .لذا برای پیش گیری از متلاشی شدن این جغرافیای جعلی و تحمیلی اوپوریسیون دستپاچه با تشکیل سمینار و نشستها سعی میکند با فریب افکار و مجامع بین المللی خود را به عنوان آلترناتیو معرفی کند و با اطلاعات غلط سعی میکند که نشان دهد دارای پایگاه مردمی می باشد در حالی که هیچ کدام از این مدعیان هیچ پایگاهی در بین ملل غیر فارس که 70% نفوس “ایران” را تشکیل می دهند نداشته و ندارند. به همین دلیل هم هر نوع سرمایه گذاری بر روی این جرایانها به دلیل عدم حمایت ملل غیر فارس ناکام خواهد ماند. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” مجامع بین المللی و نهادهای دمکراتیک را به دقت و وسواس هرچه بیشتر دعوت می کند تا با آگاهی و اشراف به مسائل “ایران” مانع سواستفاده مشتی فرصت طلب از حسن نیت این مجامع و نهادهای دمکراتیک شوند.

5- پاشنه آشیل رژیم اشغالگر و تروریست ایران ملل غیر فارس تحت اشغال ایران است که 70% نفوس “ایران ” را تشکیل میدهد حمایت از مبارزات این ملل بر علیه اشغالگران ایران بهترین و کم هزینه ترین را برای مقابله و سر نگونی رژیم تروریست ایران می باشد.
6- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از کشورهای جهان و منطقه که با تروریسم مبارزه میکند دعوت می کند که با حمایت از مبارزات رهای بخش ملل تحت اشغال “ایران ” به سرنگونی بزرگترین حامی تروریسم بین المللی ( ایران) یاری رسانند.

7- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با شرکت دهها حزب و سازمان منسوب به ملل غیر فارس تحت اشغال ایران تنها آلترناتیو پرنفوس است که دارای پایگاه گسترده در بین ملل غیر فارس که 70% نفوس “ایران”را تشکیل می دهند مباشد که برای استقلال این ملل ز استعمار ایران مبارزه میکند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” 11 جون 2018

Share.

About Author

Leave A Reply