جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از اقدام اعضاي پارلمان بحرین در شناسائی الاحواز حمایت میکند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

در روزهای اخیرتعدادی ازنمایندگان پارلمان بحرین با طرح لایحه ای به ریاست پارلمان پادشاهی بحرین خواستار شناسائی کشور الاحواز به عنوان یک کشور عربی تحت اشغال رژیم تروریست ایران شدند , اقدام شجاعانه و ملی اعضای پارلمان پادشاهی بحرین گام بسیار مهم و تاریخی در جهت پایان دادن به دهها سال اشغالگری و تجاوز ونقض حقوق بشر توسط اشغالگران ایران نه تنها برای ملت عرب احواز بلکه برای دیگر کشورها وملتهای تحت اشغال ایران است و گامی بسیار مهم در جهت منع سیاستهای ضد انسانی وتوسعه طلبانه دولت اسغالگر ایران در دیگر کشورهای منطقه است . امید می رود که این لایحه با تائید اکثریت پارلمان بحرین آغازی برای شناسائی تمامی کشورها مانند بلوچستان ، ترکمنستان جنوبی ، آزربایجان جنوبی، کردستان و دیگر سرزمینهای ملل غیر فارس تحت اشغال ایران بوده باشد.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از این اقدام جسورانه نمایندگان پارلمان بحرین حمایت کرده وامیدوار است که دیگر کشورهای خلیج عرب نیز با اقدامی مشابه کشورهای تحت اشغال رژیم ایران را شناسائی و در رهائی این ملل از اشغال ایران یاری رسانند .
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تنها آلترناتیو برای “ایران” بوده و تنها راه صلح و ثبات در منطقه و رهای از تروریزیم و اشغالگری ایران حمایت از مبارزات ملل غیر فارس تحت اشغال ایران در راستای استقلال ملی این ملل بوده و ضرورت دارد که دول منطقه و جهان با حمایت از جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” برای صلح و دمکراسی در منطقه و جهان یاری رسانند
. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران

علي بوعذار

Share.

About Author

Leave A Reply