اطلاعیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ایران) بمناسبت روزجهانی زبان مادری

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

اطلاعیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ایران) بمناسبت روزجهانی زبان مادری

ملل تحت اشغال ایران
انسانهای ازاده جهان 21 فوریه مصادف با روزجهانی زبان مادری است, روزی است که سازمان ملل وجامعه جهانی در پاسخ به خواسته های ملل تحت ستم و اشغال و حفظ زبانهای در حال انقراض و به منظور حفظ هویت ملل مختلف و در جهت تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر واحترام درجهت تحکیم روابط بين المللي و حفظ صلح و امنيت منطقه اى و جهانی هرساله این روز در کشورهای مختلف جشن گرفته میشود.
انسانهای ازاده
دولت اشغالگر و راسیست ایران دهها سال است که با سیاستی هماهنگ و غیر انسانی خود همراه با صرف ملیاردها دلار به منظور ادامه سیاستهای ضد بشری و اشغالگرانه خود در سرزمینهای تحت اشغال متعلق به ملل غیر فارس و بدون توجه به حق و حقوق و تاثیرات و تخریبات این بیگانه سازی فرزندان ملل با زبان و فرهنگ خویش که جز نابودی و از خودبیگانگی انسانهای متعلق به این ملل محروم و مظلوم نتیجه دیگری نخواهد داشت و همینطور بر خلاف قوانین بین المللی و بصورت سیستماتیک در حال نابودسازی زبان های متعلق به ملل غیر فارس چون عربی تورکی بلوچی و…که از زبانهای زنده دنیا هستند و در حال حاضر میلیونها نفر در کشور های متفاوت به واسطه این زبانهامشغول اموزش و پرورش فرزندانشان هستند در همین حال دولت مستبدو اشغالگر ایران با محروم کردن ملل غیر فارس از خواندن و نوشتن به زبان مادری و ممنوع کردن افتتاح مدارس به زبان ملل غیر فارس بصورت برنامه ریزی شده دست به جنایت وکشتار فرهنگی و قتل عام زبانی و بدنبال ان ازخود بیگانه سازی واز بین بردن هویت فرهنگی و جایگزینسازی با زبان فارسی و با مفادو مضمون خرافه پرستی و دیدگاههای واپس گرایانه و تعویض و تخریب تاریخ ملیونها انسان غیر فارس با انگیزه تبدیل ملل غیر فارس تحت اشغال شوینیسم فارس به ملتهای خود باخته و فارس زده تغییر دهد. البته ملتهای تحت اشغال ایران از دهها سال پیش با سیاستهای اسمیلاسیون و فارسییزه کردن ملل غیر فارس با اتکاء به خود و تاریخ و زبان ملی خویش که همانا با تاریخ وتمدن بشریت عجین است با این سیاستهای ضد انسانی برخورد و مخالفت کرده و در جهت حفظ زبان و هویت وکیان ملی خویش که جزئی اساسی از مبارزات استقلال طلبانه این ملل است به مبارزات خویش ادامه میدهد.
فرزندان ملل غیر فارس تحت اشغال ایران وجبهه ملل به نمایندگی از ملل تحت ستم برای حق تعیین سرنوشت ( ایران) ضمن گرامیداشت روز جهانی , اموزش به زبان مادری را حق کلیه ملل تحت اشغال ایران می داند و منع تدریس ان را جنایتی علیه بشریت ونقض صریح تمامی اعلامیه ها و معاهدات بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر میداند.
جبهه ملل به نمایندگی از همه ملل تحت اشغال ایران از جامعه جهانی می خواهد
قتل عام و اپارتاید زبانی را در ایران محکوم نماید و
دولت اشغالگر ایران را ملزم به اموزش زبانهای ملل تحت اشغال کند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت با تاکید برمبارزات استقلال طلبانه ملل تحت اشغال ایران و با اتکا به متدهای متداول ومعمول بین المللی تدریس به زبان مادری را حق ملل تحت اشغال ایران می داند , و از تمامی ملل غیر فارس می خواهد که بر تدریس زبان مادری در تمامی سطوح پافشاری نموده تا چهره ضد انسانی این دولت اشغالگر برای همگان اشکارتر شود , همچنین جبهه ملل از همه فرزندان ملل غیر فارس میخواهد که در اعتراض به سیاستهای ضد بشری دولت اشغالگر ایران در بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری تمامی رسانه های فارسی زبان را بایکوت نموده و با زبان ملی خویش در مدارس و دوائر گفتگو کنند.
پاینده باد مبارزات رهائی بخش ملل تحت اشغال ايران
پاينده باد مبارزات ملل براى استقلال
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ايران)
21/02/2019

Share.

About Author

Leave A Reply