اخرين خبرها

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت بازداشت فعالان ترک ازربایجان جنوبی را محکوم میکند

By

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت بازداشت فعالان ترک ازربایجان جنوبی را محکوم میکند. بنابه گزارشهای تاکید شده نیروهای امنیتی دولت اشغالگر ایران تعدادی از فرزندان دلیر ازربایجان جنوبی را بعد…