جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سالروز حکومت ملی آزربایجانرا به ملت تورک آزربایجان جنوبی تبریک می گوید .

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سالروز حکومت ملی آزربایجانرا به ملت تورک آزربایجان جنوبی تبریک می گوید .

ملت غیورو مبارز تورک آزربایجان جنوبی :

آمروز 21 آزر هفتادوسومین سالگرد حکومت ملی آزربایجان جنوبی بیانگر اراده ملت تورک آزربایجان جنوبی در مبارزه با اشغالگران فارس بوده که تاریخی دراز مقاومت کرده و نهایتا در 21 آزر 1324 حکومت خود را تشکیل داد.

در مدت کوتاه جکومت ملی آزربایجان جنوبی با پیشرفتهای عظیم اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی ، نظامی و بین المللی نشان داد که ملت آزربایجان جنوبی قادر هست بهتر از هر کس یا قدرتی دیگرآزربایجان را اداره کند .

هر چند رژیم اشغالگر پهلوی با قتل عام هزاران تورک آزربایجان و سوزاندن کتابهای درسی آزربایجان را اشغال کرد ولی ملت تورک هر گز بر ظلم سر تعظیم فرو نیاورده و نخواهد آورد. امروزه ما شاهد ادامه مبارزات استقلال طلبانه ملت تورک آزربایجان جنوبی هستیم واز آن با تمام توان حمایت می کنیم و مطمعن هستیم که آزربایجان جنوبی مجدادا به استقلال خواهد رسید.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با تبریک سالروز حکومت ملی آزربایجان جنوبی به ملت آزربایجان و دیگر ملل تحت اشغال ایران ، تمامی ملل تحت اشغال ایران را به اتحاد هر چه بیشتر برای مبارزه با رژیم اشغالگر ایران دعوت می کند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” دسامبر 2018

Share.

About Author

Leave A Reply