گزارش نشست دوره ای جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ايران”

Pinterest LinkedIn Tumblr +
گفتگو مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز با جناب آقاي تقى زاده دبير كل اتحاديه استقلالطلبان ازربايجان جنوبي در حاشيه نشست جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت در لندن
بخش يك و دو
گزارش نشست دوره ای جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ايران”
به منظور گفتگو و مشورت و اتخاذ مواضع مناسب در مورد اخرين تحولات مبارزات ملل تحت اشغال ايران و وضع بحراني ىولت اشغالگر ايران در منطقه و جهان شوراى رهبرى جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت نشست دوره أي خود را در شهر لندن پايتخت انگلیس با حضور كليه اعضاي شوراي رهبري جناب اقاي اژدر تقى زاده دبير كل اتحاىيه استقلال طلبان ازربايجان جنوبي که بعنوان هماهنگ کننده چندین سازمان استقلال طلب ازربایجان جنوبی است ، جناب اقای صالح ایلدریم سخنگوی حزب استقلال ازربایجان جنوبی، جناب اقای عبدالله بلوچ دبیر کل زرمبش حرکه ملی ازادیبخش بلوچستان ، جناب اقاى چهاریار دبیر کل اتحاد ملی ترکمنستان جنوبی ،جناب اقای صلاح ابوشریف دبیرکل جبهه دمکراتیک مردمی احواز ، در این نشست تعدادی از اعضای رهبرى سازمانهاى عضو نيز حضور داشتند.
نشست با أداى احترام به جانباختگان مبارزات ملل تحت اشغال ايران شروع شد سپس جناب اقای صالح ایلدریم به عنوان رئيس جبهه ملل گزارش ما بین دوره اى فعاليتهاى جبهه ملل را به حضور همرزمان رسانده از وسعت روابط جبهه ملل با كشورهاى اروپایی ، کشورایالات متحده امریکا و کشورهای عربی و سازمانهای مدنی وحقوق بشر را شرح داده خواهان فعاليت بيشتر جبهه در مورد شرايط كنوني ايران و منطقه و جهان و تاثير ان درمبارزات ملل تحت اشغال شدند، سپس هرکدام ازاعضاى شورى پس از تشكر از جناب اقاى ایلدریم نظرات خويش را مطرح نموده درمورد مسائل مختلف تبادل نظرنموده پیشنویس قطعنامه را تصویب کردند. همچنین با توجه به انتهای مدت ریاست جناب اقای صالح ایلدریم ر،جناب اقای صلاح أبو شریف الاحوازی برای ریاست دوره جدید جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از طرف شورا انتخاب شدند.
در نهایت شورا با ادای احترام به اسرا و شهدا ملل تحت ستم پایان نشست را إعلام كردند .
۲۶نوامبر۲۰۱۸
قطعنامه پایانی نشست لندن جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
جغرافیای سیاسی موسوم به ایران از اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس با زور سرنیزه وکشتار این ملل ایجاد شده است. مرزهای ادعایی “ایران” دقیقا از قلب ملتهای غیر فارس با شقه کردن آنها کشیده شده است که بعضی از آنها در نیمه دیگر دولت مستقل خود را دارند. مثلا آزربایجان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده در بخش شمالی جمهوری مستقل آزربایجان وجود دارد در حالی که در جنوب نه تنها دولتش توسط اشغالگران فارس سرنگون شده بلکه تکلم به زبان خودش نیز ممنوع است .تورکمنستان نیز همینطور تورکمنستان شمالی دولت مستقل است ولی تورکمنستان جنوبی از ابتدائی ترین حقوق خود که تحصیل به زبان مادری است محروم می باشد .الاحواز از دنیای عرب ، بلوچستان به دوقسمت شرقی و غربی وهمینطور کردستان . به این ترتیب این مرزها با ریختن خون بهترین فرزندان این ملل ترسیم و به این ملل در طول یک قرن اخیر تحمیل شده است. یعنی ایران نه یک سرزمین طبیعی بلکه سر زمینهای غصبی آنهم با قتل عامهای گسترده صاجبان اصلی آن می باشد
سرزمینهای که با سر نیزه غصب شده اند به زور سرنیزه نیز اداره می شوند به همین دلیل هم اعدامها و کشتار فیزیکی توام با قتل عام فرهنگی هنوز هم ادامه دارد.لذا وعده های دروغین دمکراسی ، تکثر گرای، برابر حقوقی ، عدم تبعیض و شعارهای رنگارنگ از این جنس در جفرافیای جعلی چون ایران که بر استخوان فرزندان این ملل با کشتار جمعی بنا شده است به هیچ وجه من الوجوع قابلیت اجرای نداشته وندارد .دیگر بار ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” فریب خط و خال این مار زهر آگین را نخواهند خورد.
بعد از اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس در هر برحه ای که اقتدار مرکزی به عناوینی ضعیف شده این ملل مجددا دولتهای خود را تشکیل داده اند. بعد از فرار رضا شاه آزربایجان جنوبی و کردستان دولتهای خود را تشکیل دادند که محمد رضا پهلوی با کمک انگلیس با کشتار هزاران نفر مجددا آزربایجان و کردستان را اشغال کرد. در بعد از فرار محمد رضا شاه پهلوی آزربایجان تحت اداره آزربایجانیها بود بعد از مدتی مجددا از طرف “ایران ” اشغال شد. کردستان و تورکمنستان جنوبی دولتهای خودمختار خود را اعلام کردند که با چندین سال سرکوب خونین از طرف جمهوری اسلامی ساقط شدند. بلوچستان از فردای فرار شاه با “ایران “در جنگ هست در الاحواز دولت مشعشعین و شیخ خزعل توسط “ایران ” ساقط و به اشغال ایران در امد. تا به حال هر تحولی در حکومت مرکزی فرصتی برای استقلال مجدد این ملل به وجود آورده که متاسفانه بدلیل عدم هماهنگی این ملل و عدم اتحاد مبارزاتی و حمایت از همدیگر بخاطر عدم ارتباطات ،”ایران” تک تک آنها را سرکوب و اشغال کرده است . ولی امروز این ملل در موقعیت کاملا متفاوت ، قوی و هماهنگتر از پیش با اتحاد و همدلی مبارزات استقلال طلبانه خود را به سرعت پیش می برند. وحدت ملل غیر فارس تحت اشغال ایران در جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” نتیجه تجربه یک صده است که خواب از چشم اشغالگران غالب و مغلوب را ربوده و می رود طومار اشغالگران را برای همیشه به بندد.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران ” که زائیده این ضرورت تاریخی می باشد با بشارت پیروزی به ملل تحت اشغال “ایران” اعلام می کند.
1- ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” که اکثریت نفوس “ایران” (بیش از 70%) را تشکیل می دهند هر گز خود را ایرانی نداسته و نمی دانند.
2- ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” هیچ دولتی با مرکزیت و به نام ایران در هر ماهیتی که باشد را نمی پذیرد.
3- نیروهای اشغالگر ایران باید بدون هیچ قید و شرطی مناطق اشغالی را ترک و اداره امور را به عهده صاحبان اصلی واگذارکند.
4 – ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” را تنها آلترناتیو برای رژیم تروریست “ایران” می دانند .
5- ملل غیر فارس تحت اشغال ایران با هر اعتلافی برای سرنگونی رژیم اشغالگر و تروریست پرور “ایران” به شرط قبول حق تعیین سرنوشت این ملل آماده همکاری می باشند.
6- ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” که اصلی ترین قربانیان هر دو رژیم شاه ( رضا شاه و محمد رضا شاه)و جمهوری اسلامی بوده ،عناصر وبازماندگان آنها را مجرم شناخته و به هیج وجه تن به حاکمیت مجدد این جنایتکاران نداده و بر عکس با تمام قوا با آنها مبارزه خواهند کرد.
7- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تمامیت خواهان فارس محور که با فیلتر و جعل کردن اخبار، اذهان بین المللی را مسموم کرده و مبارزات ملل غیر فارس را مصادره می کنند محکوم کرده و از مجامع دمکراتیک بین المللی انتظار دارد که فریب این اخبار دروغ اشغالگران غالب و مغلوب را نخورده و خود راست آزمای کنند. برای مثال شعارهای که ملت عرب الاحواز بر علیه پهلوی می دهند در مدیای فارسها بر عکس نشادن داد و حمایت از پهلوی تبلیغ می شوند . ویا در آزربایجان هارای هارای من تورکم ،که خود به معنای نفی ایران می باشد و یا شعار آزربایجان واحد ( آزربایجان بیر اولسون مرکزی تبریز اولسون یا تبریز باکی آنکارا بیز هارا فارسلار هارا؟) که همه بیانگر استقلال آزربایجان می باشد را شعار حمایت از پهلوی یا ایرانگرای تعبیر و تبلیغ می کنند که جعل وقایع می باشد و هر اقدامی با تکیه به این داده های دروغ ممکن است عواقب بس هولناکی به وجود بیاورد.
8-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از امریکا و کشورهای اروپایی می خواهند که اموال به غارت رفته ملل تحت اشغال “ایران” توسط شاه و عناصرش که در این کشورها توقیف شده است را برای کمک به مبارزات این ملل برای سرنگونی رژیم تروریست “ایران” به طور عادلانه تقسیم و پخش کنند.
9-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” همچنین خواهان پخش عادلانه اموال مسدود شده رژیم تروریست ایران بین ملل تحت اشغال “ایران” برای حمایت از مبارزات این ملل برای سر نگونی رژیم می باشد .
10- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” عملیات تروریستی رژیم “ایران” را بشدت محکوم کرده و هشدار می دهد که رژیم ترور مخالفان را در اروپا و منطقه افزایش خواهد داد.از کشورهای میزبان انتظار دارد که در تامین امنیت مخالفان رژیم حساستر از پیش بوده عملیات رژیم را خنثی سازند.
11- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” مرزگشای رژیم تروریست “ایران”و اشغالگری آن در سوریه، عراق، یمن، بحرین و صدور تروریزم به سودان ،لبنان و عربستان و آزرایجان را محکوم می کند.
12- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعلام می کند که پاشنه عاشیل رژیم تروریست ایران ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” است که بیش از 70% نفوس را تشکیل می دهند ، جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بهترین وکم هزینه ترین آلترناتیو برای رهای از شر رژیم تروریست “ایران” می باشد.
13- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از کشورهای منطقه و جهان تقاضا دارد تا با حمایت از این جبهه به رهای از تروریزم وبر قراری دمکراسی و صلح در منطقه یاری رسانند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
لندن انگلیس 26 نوامبر 2018
Share.

About Author

Leave A Reply