اطلاعیه پایانی و مواضع کنفرانس لندن

Pinterest LinkedIn Tumblr +

اطلاعیه پایانی و مواضع کنفرانس لندن

شرکت کنندگان در کنفرانس ضمن تشکر از برگزارکنندگان و همچنین دولت بریتانیا که کنفرانس در سرزمین آن برگزار شد. اعلام میکنیم که شرکت کنندگان همراه با جامعه جهانی برای صلح و امنیت جهان و مبارزه با تروریسم و کلیه شیوهای آپارتاید نژادی دینی و جنسی و اشغالگری مبارزه می کنیم . هرکدام از حاضرین به شکلی توسط آنچه رسما در دنیا به عنوان دولت جمهوری اسلامی خوانده می شود تحت ظلم و تعدی قرار گرفته ایم . ظلمی نامحدود که توسط دولت اشغالگر و تروریست جمهوری اسلامی ایران بر تک تک ما و ملت هایمان واقع گردیده که یقینا مخالف تمامی قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است . دولت اشغالگر ایران با نقض آشکار حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر وبا زیر پا گذاشتن کلیه تعهدات بین المللی خویش سرزمینهای ملل غیر فارس , عرب احوازي و ترك آذربايجان جنوبي و كورد كوردستان و بلوچ بلوچستان و ترکمنستان جنوبی و غیره را اشغال نموده, ساده ترین حقوق انسانی ملت هایمان را نادیده می گیرد. دولت اشغالگر ایران برای حفظ سرزمینهای اشغالی که همینک در جغرافیای موسوم به ایران است تمامی حقوق انسانی ملت فارس را نیز نقض کرده آنان را از ساده ترین حقوق انسانی خویش محروم می کند . کما اینکه دولت ترور و جنایت و اشغالگر ایران به دیگر کشورها منطقه چون عراق , سوريه , يمن , لبنان , افغانستان و كشورهاي خليج عرب تجاوز کرده سرزمینهای این کشورها را بصورت مستقم یا از طریق مزدوران خویش اشغال نموده و به آشوب کشانده است . ما شرکت کنندگان در کنفرانس لندن ضمن محکومیت تمامی جنایتها دولت اشغالگر ایران مواضع خویش را چنین اعلام
می کنیم.

1-: حضور نظامي اداري و سياسي دولت ايران در سرزمينهاي ملل غير فارس عرب احوازي , تورك آذربايجان جنوبي , كورد كوردستان , بلوچ بلوچستان و ترکمن ترکمنستان جنوبی  و ملتهای دیگر غیر قانونی بوده و به عنوان نقض آشکار و صریح قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است . جنایت های اشغالگران و نقص آشکار حقوق بشر این حق را به ملتهای تحت ستم و اشغال شده می دهد تا از تمامی ابزار وراههای مشروع بین المللی برای باز پس گرفتن حقوق انسانی و ملی تاریخی و حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت مستقل خویش که توسط کلیه قوانین و سازمانهای بین المللی به عنوان حقوق ملل تحت ستم شناخته میشود استفاده نمایند.

2: از جامعه جهانی خصوصا کشورهای شورای امنیت سازمان ملل که مسئولیت حفظ امنیت و صلح جهانی را به عهده دارند می خواهیم به مبارزات بحق وقانونی ملل تحت ستم و اشغال در ایران کمک نموده و به تعهدات بین المللی خویش در کمک به مبارزات رهائی بخش و آزادی طلب  ملل غیر فارس در ایران و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش تا اعلام دولتهای مستقل پایبند باشند تا این ملل بتوانند ازادانه آينده ي خویش را رقم زده از ثروتهای خویش بشکل مطلوب استفاده نموده درامنیت و صلح منطقه ای و جهانی و ساختن دنیا و آینده ای بهتر سهیم باشند.

3- از دولت ایران می خواهیم که فورا اعدامهای سری و علنی را متوقف نموده تمامی زندانیان سیاسی را آزاد و حکم اعدام را ملغی اعلام کند. همچنین اعلام می کنیم که دولت اشغالگر ایران با به بن بست رساندن تمامی شیوه های مسالمت آمیز مطالبات ملل و با استفاده از نیروی قهر آمیز و خشونت نیروهای سرکوبگر در پاسخ به شیوهای مسالمت آمیز و منع هرگونه فعالیت سیاسی و احزاب و خبرگزاریها مستقل مسئول خشونت و خشونت متقابل که همانا به عنوان دفاع مشروع است میباشد.

4- دولت اشغالگر و تروریست پرور ایران باید فورا به اشغال و دخالت در کشورهای عراق , سوریه , لبنان , و يمن , و كشورهاي منطقه خليج عرب و ديگر همسایگان پایان داده کمک به مزدوران و تروریستها را متوقف کند. همچنین اعلام میکنیم که رهبران دولت ایران به دلیل کشتار دسته جمعی هزاران بی گناه و مهاجرت میلیونها انسان  از شهرها و روستاهای خود در سوریه و عراق و یمن و لبنان به عنوان جنایتکاران جنگی باید محاکمه شوند.

5- دولت ایران باید فورا اعمال تروریستی و کشتار مخالفان خود را در نقاط مختلف جهان متوقف کند.

6- ما از هر موضوع و یا ائتلاف بین المللی و اقلیمی که خواهان متوقف نمودن سیاستهای توسعه طلبانه و جنایتکارانه رژیم اشغالگر ایران است استقبال میکنیم و آماده همکاری هستیم.

7- از همه کشورهای دنیا و خصوصا کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه ایران می خواهیم که همگام با کشور امریکا به تحریم اقتصادی نظامی و سیاسی دولت ایران بپردازند تا با این عمل بتوانند سیاست های تروریستی و توسعه طلبانه دولت ایران را محدود کرده و به صلح و امنیت منطقه ای و جهانی کمک نمایند.

8: ما از مواضع کشورهای آزاد دنیا که با تروریسم منظم دولت ایران مبارزه می کنند اعلام حمایت کرده خواهان حمایت بیشتر پناهجویان از طرف دولتهای آزاد دنیا هستیم.

9- ما به همه جهانیان اعلام میکنیم که ما برای رسیدن به حقوق انسانی و ملی و حق تعیین سرنوشت و برای ساختن دنیایی بهتر به مبارزات خویش ادامه داده و تا پیروزی ایستاده ایم .

کنفرانس لندن نوامبر 2018

Share.

About Author

Leave A Reply