جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”دستگیری فعالین ملی را بشدت محکوم می کند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”دستگیری فعالین ملی را بشدت محکوم می کند

صد سال اشغال مناطق ملل غیر فارس وسرکوب وحشیانه فرزندان مبارز این ملل زیر سیاست یک ملت ،یک زبان ، یک کشور(فارس سازی و ایران سازی ) ، با مقاومت قهرمانانه ملل غیر فارس شکست خورده است . رژیم اشغالگر ایران که خود را در سراشیبی سرنگونی مطلق می بیند با افزایش اعتراضات بیش از پیش دستپاچه شده وبالانس اش را از دست داده است.

رژیم رو به زوال با ترور ، دستگیری ، شکنجه و اعدام تلاش می کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت مانع از رشد اعتراضات شده و چند صباحی بر چپاول اموال ملل ادامه دهد.

همانطورکه قبلا نیز اعلام کرده بودیم ، رژیم تروریست ایران با آتش زدن به سینما رکس و انفجار اماکن عمومی و قتل و کشتار انسانهای بی گناه بر سر کار آمده است،این بار برای ادامه حیات خود با سناریوی های مشابه زمینه سرکوب گسترده را آماده می کند . بعد از سناریوی الاحواز اینک شاهد دستگیریهای گسترده در الاحواز و متعاقبا در دیگر مناطق تحت اشغال ایران هستیم.

طبق اخبار دقیق بیش از هزار نفر در مدت دو هفته گذشته در الاحواز دستگیر و زیرشدیدترین شکنجه ها قرار دارند. این عملیات از پیش طراحی شده رژیم اشغالگر ایران برای ترمز زدن به مبارزات رهای بخش ملل تحت اشغال ایران و خرید زمان برای خروج از بحران ناشی از تحریمها می باشد که از مرزهای الاحواز فراتر رفته و دستگیریها تا آزربایجان جنوبی گسترش یافته و حتی بچه های زیر 12 سال نیز از این تهاجم وحشیانه در امان نماندند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در رابطه با این جنایات رژیم اشغالگر و تروریست ایران مواضع خود را به شرح زیر اعلام می کند.

1-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” دستگیری و ترور فعالین عرب الاحوازو تورک آزربایجان جنوبی توسط رژیم اشغالگر ایران را بشدت محکوم کرده و اعلام می کند تمامی دستگیر شدگان بدون هیچ قید و شرطی باید آزاد شوند.

2 – نیروهای اشغالگر ایران باید هر چه زودتر از سرزمینهای اشغالی خارج و اداره امور را به صاجبان اصلی آن عودت دهند.

3-هر گونه مداخله رژیم تروریست ایران در مناطق ملل غیر فارس غیر قانونی بوده و طبق مقررات بین المللی عوامل رژیم اشغالگر باید تحت پیگرد قوانین بین المللی محاکمه و مجازات شوند.

4-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از ملل غیر فارس تحت اشغال ایران دعوت می کند تا با اتحاد و هما هنگی جو رعب و حشتی را که رژیم تروریست ایران سعی بر ایجاد ان دارد را شکسته ومشت آهنین خود را بر هیکل نیمه جان رژیم وارد و اشغال را برای همیشه دفع نمایند.

5-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعلام می کند که استقلال ملل تحت اشغال ایران تنها راه ایجاد صلح در منطقه می باشد.

6- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تنها آلترناتیو رژیم تروریست ایران و ضامن ثبات بعد از سرنگونی آن می باشد.

7-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از مجامع بین المللی دعوت می کند تا با حمایت از مبارزات ملل غیر فارس تحت اشغال ایران به سرنگونی رژیم تروریست ایران و بر قراری دمکراسی یاری رسانند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” 28 اکتبر 2018

Share.

About Author

Leave A Reply