جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” رژیم اشغالگر ایران را مسئول کشتاردرمراسم رژه احواز می داند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” رژیم اشغالگر ایران را مسئول کشتار درمراسم رژه الاحواز می داند.

رژیم اشغالگر ایران که تحت فشارهای بین المللی واعتراضات در مناطق تحت اشغالش، توام بانابودي محيط زيست و رشد سرسام آور تورم و بیکاری که خود موجب افزایش نارضایتی و در نهایت اعتراضات بر علیه رژیم می شود، در شرایط بن بست قرار دارد.

رژیم اشغالگر ایران برای مظلوم نمایی در انظار بین المللی وتاثیر گذاری در مباحث سازمان ملل و احتمالا تخفیف فشارهای بین المللی از یک سو وکسب حمایت داخلی از طریق جریجه دار کردن وجدان انسانهای ساده از سوی دیگر، همراه سازی به اصطلاح اپوزیسیون از طرفی و همچنین فراهم سازی محملی برای اعمال فشار بر مخالفین و مشروع نشان دادن سرکوبهایش از طرف دیگر در احواز اقدام به خود زنی کرد. بلافاصله بعد ازاین تشنج آفريني و خود زنی شاهد دستگیریهای فله اي و گسترده در الاحواز هستیم و در روزهای پیش رو شاهد اعدامهای دسته جمعی نیز خواهیم بود. این در حالی است که کارگردان و بازیکنان وحتی قربانیان اين سناریو همه مامورین رژیم هستند و تمامی سازمانها و احزاب احوازی آنرا محکوم کرده اند.

لازم به یاد آوری است که این اولین تشنج آفريني و خود زنی رژیم تروریست ایران نیست. از فردای سرنگونی رژیم جنایتکار پهلوی، اين رژیم مثلا اسلامي با بمب گذاری درمجلس، در حرم امام رضا، در اماکن عمومی وپرتاب نارنجک و مواد آتشزا به میني بوس و اتوبوسهای حامل مسافرین عادی و آتش افروزیهای مختلف زمینه سرکوب و اعدامهای دسته جمعی را فراهم و هزاران نفر را قتل عام کرد. تمامی این عملیات توسط رژیم طراحی و تحت کنترل آن اجرا شده است. لذا وقتی بقای رژیم مطرح هست این گونه اعمال خصوصا از این رژیم جنایتکار اصلا جای تعجب ندارد.

رژیم اشغالگر ایران که محور اصلی تولید وصدور تروریسم در منطقه و جهان است و از طرف مجامع بین المللی نیز بارها به خاطر عملیات تروریستی اش در “ایران”، سوریه، یمن، عراق، هلند، آلمان، انگلیس، فرانسه و غیره محکوم شده و شهرت جهانی در حمایت از تروریسم دارد، با مهندسی و اجرای سناریوی الاحواز به مانند عملیاتهای فوق خود زنی کرد تا به مجامع بین المللی طوری نشان دهد که خود قربانی تروریسم است و با تروریسم مبارزه می کند. تا شاید افكار و مواضع مجامع بین المللی را به نفع خود تغیر دهد و یا از فشارها بکاهد.

از طرف دیگر مخالفان مرکز گرا را رام کرده حامی خود سازد و یا از فشار آنها نیز بکاهد که در این یکی موفقتر هم بود و همسویی بسیاری از به اصطلاح اوپوزیسیون از ربع پهلوی گرفته تا گروههای چپ را شاهد هستیم که حمایت خود را از رژیم تروریست “ایران” اعلام کرده اند.

همچنین برای مانع شدن از اعتراضات قریب الوقوع و مشروع سازی سرکوب اعتراضات مردمی به بهانه تروریسم ومحتملا اعلام حکومت نطامی برای جلوگیری از شروع و شیوع اعتراضات مردمی با محمل خطر تروریسم رژیم شدیدا به چنین حوادثی محتاج است و این سناریو به قرعه الاحواز در آمد.

بايد آگاه باشيم كه چنین سناریوهايی در دیگر مناطق تحت اشغال ایران نیز حتمي هست. کما اینکه بنا بر برخی گزارشات در همان روز سناریوی بمب گذاری توسط ماموران رژیم در کرمانشاه به طور تصادفی قبل از عملیات کشف شده ولی خبر گزاریهای “ایران ” اصلا از آن صحبت نمی کنند در حالی که معمولا به دروغ اخبار خنثی سازی این یا آن عملیات را پر رنگ و بزرگ نمائی می کنند.

1-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” این دسیسه رژیم تروریست “ایران” را که با تشنج زايي و خودزنی سعی در تروریست نشان دادن ملت مبارز عرب الاحواز را دارد بشدت محکوم کرده و رژیم اشغالگر ایران را مسئول تمامی خشونتها می داند. رژیم اشغالگر ایران کارنامه سیاهی از این عملیاتهای تشنج زا دارد که به نمونه های آن فوقا اشاره شد.

2-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از مجامع بین المللی دعوت می کند که فریب تبلیغات دروغین رژیم تروریست ایران را نخورده و با فشارهای دیپلماتیک بر رژیم و حمایت از مقاومت ملل تحت اشغال برای ریشه کنی تروریسم یاری رسانند.

3-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” همچنین اعلام می کند که در برابر اشغال مسلحانه مناطق منسوب به ملل غیر فارس توسط اشغالگران تروریست “ایران” و کشتار فرزندان این ملل از طریق ترور و شکنجه و اعدام، دفاع مسلحانه حق مشروع و مسلم ملل تحت اشغال می باشد که از طرف مجامع بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است، ولی نباید تاوان سناریوهای خود زنی رژیم اشغالگر “ایران” را ملل تحت اشغال “ایران ” بدهند.

4-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تمامی ملل تحت اشغال ایران را به اتحاد مبارزاتی بر علیه رژیم اشغالگر فارس دعوت می کند تا باوحدت مبارزات ریشه ترور و اشغالگر را برای همیشه نابود سازیم.

5- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعلام می دارد که نیروهای اشغالگر “ایران” باید بدون هیچ قید و شرطی مناطق اشغالی را ترک و اداره امور را به صاحبان اصلی آن واگذار کند.

هر چه محكمتر و گسترده تر باد اتحاد ملل غير فارس عليه رژيم اشغالگر “ايران”

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” 23
سپتامبر 2018

علي الاحوازي

Share.

About Author

Leave A Reply