پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت سالروز اشغال الاحواز

Pinterest LinkedIn Tumblr +

20 آپریل 1925 نیروهای اشغالگر فارس دولت مستقل الاحواز را سرنگون و کشور الاحواز را اشغال کرد. با گذشت 92 سال از اشغال الاحواز، قتل ، کشتار و چپاول دارایهای ملت عرب الاحواز توسط شونیسم فارس همچنان با ابعاد گسترده تری ادامه داشته و برای تداوم اشغال با توسل به تغیر ترکیب ملی الاحواز میلیونها غیر عرب را در الاحواز اسکان داده است .بدین ترتیب مانع استفاده از منابع مالی جهت بهبود اوضاع معیشتی ملت عرب الاحواز گشته ، فرصتهای شغلی آن توسط بیگانگان به سرقت رفته و بیکاری و بی خانمانی را بر ملت عرب تحمیل کرده است .
علارغم تمامی سرکوبهای رژیم اشغالگر فارس ، ملت غیور عرب الاحواز با مبارزات پی گیر به مقابله با اشغالگران برخواسته وبا ایثار و فداکاری امروز به حرکت وسیع مردمی تبدیل گشته که اشغالگران فارس را زمین گیر کرده است. در هفته های اخیر شاهد اعتراضات گسترده خیابانی علیه اشغالگران فارس بودیم که رژیم تروریست ایران را شدیدا زیر فشار قرار داده به طوری که نمایندگان رژیم اشغالگر از ترس ملت عرب الاحواز توان آفتابی شدن در شهرهای الاحواز را نداشتند. رژیم اشغالگرکه از قیام ملت عرب الاحواز به وحشت افتاده جهت مهار قیام و جلوگیری از سرایت آن به دیگر نقاط اشغالی نیروهای سرکوبگر ویژه به الاحواز گسیل داشت تا چند صباحی به اشغالگری ادامه دهد.ولی مقاومت شجاعانه ملت عرب الاحواز نیروهای اشغالگر فارس را ناکام گذاشته و نهایتا مجبور به ترک کشور الاحواز خواهد کرد.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت سالروز اشغال الاحواز مواضع خودرا به شرح زیر اعلام می کند.
1- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اشغال سرزمین عرب الاحواز توسط ایران را بشدت محکوم کرده اعلام میکند که نیروهای اشغالگر فارس باید بدون هیچ قید و شرط سرزمین ملت عرب الاحواز و دیگر ملل غیر فارس را ترک کند
2-اداره امور الاحواز باید به ملت عرب الاحواز واگذار شود.
3- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سرکوب ملت عرب الاحواز توسط نیروهای متجاوز رژیم تروریست “ایران” را محکوم کرده و با تمام توان از مبارزات بر حق ملت عرب الاحواز حمایت می کند.
4- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” برای رهای از اشغال “ایران” تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” را به همبستکی مبارزاتی دعوت می کند.
5 – جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تنها آلترناتیو رژیم تروریست “ایران” می باشد که برای استفلال ملل غیر فارس تحت اشغال رژیم تروریست “ایران” مبارزه می کند .
6- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” هیچ دولتی به نام ایران را تحت هر نام و هوییتی که باشد برسمیت نمی شناسد و آنرا در هر شکل و ماهیتی تداوم اشغال دانسته وتا تشکیل دولت مستقل ملل غیر فارس در سرزمینها خود مبارزه را ادامه خواهد داد.
7- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از کشورهای منطقه و جهان دعوت می کند تا با حمایت از مبارزات ملل غیر فارس برای رهای از اشغال رژیم تروریست “ایران” منبع صدور ترور به جهان را خشکانده و به صلح و ثبات در منطقه یاری رسانند.
با درود بر همسنگران مبارز الاحواز و آرزوی استقلال مجدد الاحواز از یوغ شوونیسم فارس.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” آپریل 2017

Share.

About Author

Leave A Reply