جنبش ملی بلوچستان ، حزب استقلال آزربایجان جنوبی و جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در بیانیه‌هایی از تظاهرات کنندگان ملت مبارز عرب الاحواز پشتیبانی كردند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جنبش ملی بلوچستان ، حزب استقلال آزربایجان جنوبی و جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در بیانیه‌هایی از تظاهرات کنندگان ملت مبارز عرب الاحواز پشتیبانی كردند

ملت مبارز عرب الاحواز برای چند روز پی در پی است که در تمامی شهرهای الاحواز به خیابان آمده و برای رسیدن به حقوق مشروع دست به تظاهرات زده است. نیروهای سرکوبگر رژِیم برای مقابله با ملت آزادیخواه عرب الاحواز متوسل به اعمال قهر و سرکوب شده اند. بنابر اخبار رسیده از الاحواز، نیروهای سرکوبگر رژیم تا کنون شماری از تظاهرکنندگان را زخمی و شهید کرده و بسیاری را دستگیر و زندانی کرده است.

جنبش ملی بلوچستان و حزب استقلال آزربایجان جنوبی و جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در بیانیه‌هایی جداگانه‌ از تظاهرات کنندگان ملت مبارز عرب الاحواز پشتیبانی كرده‌ است متن بیانیه‌ جنبش ملی بلوچستان كه‌ در اختیار بلوچی قرار گرفته‌ است بدین شرح است :

ملت مبارز عرب الاحواز برای چند روز پی در پی است که در تمامی شهرهای الاحواز به خیابان آمده و برای رسیدن به حقوق مشروع دست به تظاهرات زده است. نیروهای سرکوبگر رژِیم برای مقابله با ملت آزادیخواه عرب الاحواز متوسل به اعمال قهر و سرکوب شده اند. بنابر اخبار رسیده از الاحواز، نیروهای سرکوبگر رژیم تا کنون شماری از تظاهرکنندگان را زخمی و شهید کرده و بسیاری را دستگیر و زندانی کرده اند.

جنبش ملی بلوچستان از تظاهرات کنندگان ملت مبارز عرب الاحواز پشتیبانی کامل نموده و نیز رژیم اشغالگرمستبد ایران را در سرکوب، زخمی و کشته شدن، و دستگیری مبارزان عرب الاحواز بشدت محکوم مینماید. جنبش ملی بلوچستان خواهان رسیدگی به مطالبات برحق ملت عرب الاحواز میباشد و خود را در کنار آنها میداند. جنبش ملی بلوچستان همچنین خواستار مجازات عوامل سرکوب تظاهرات کنندگان و رهایی بدون قید و شرط دستگیر شدگان در اسرع وقت است.

ملت عرب الاحواز با تظاهرات خود نشان داد که رژیم اشغالگر ایران راهی جز تن دادن به مطالبات ملت عرب الاحواز نیست و نیز دیر یا زود باید به اشغال الاحواز پایان بدهد.

همزمان حزب استقلال آزربایجان جنوبی نیز در بیانیه‌ای پشتیبانی خود را از این حركت اعلام كرده‌ است ، متن بیانیه‌ بدین شرح است :

حزب استقلال آزربایجان جنوبی ازمبارزات ملت عرب الاحواز حمایت می کند
چند روز است که ملت عرب الاحواز در اعتراض به اشغالگران فارس در اکثر شهرهای الاحواز خصوصان پایتخت الااحواز به تظاهرات خیابانی بر خواسته و لرزه بر جان اشغالگران فارس انداخته ومایه بسی امید و خوشحالی دیگر ملل گشته است که پیروزی نزدیک است.
رژیم اشغالگر فارس با وحشیگری تمام معترضین را سرکوب کرده و بنا به اطلاع حزب استقلال آزربایجان جنوبی بر اثر این سرکوبها چندین نفر شهید ، زخمی و دستگیر شده اند.
حزب استقلال آزربایجان جنوبی با قاطعیت تمام از مبارزات ملت عرب الااحواز حمایت کرده وجنایات رژیم اشغالگر فارس را بشدت محکوم می کند و خواهان آزادی سریع و بی قید وشرط تمامی دستگیر شده گان میباشد.
حزب استقلال آزربایجان جنوبی اعلام می کند که نیروهای اشغالگر فارس بایدهر چه زودتر و بدون هیچ قید وشرطی کشور الاحواز را ترک کرده و به اشغالگر پایان دهند.
حزب استقلال آزربایجان جنوبی از ملت تورک آزربایجان دعوت می کند که با تشکیل اعتراضات از مبارزات همرزمان عرب الاحواز حمایت کرده مانع از تمرکز رژیم در سرکوب ملت عرب الااحواز شده و با اتحاد مبارزاتی بیشتر اشغالگران فارس را به عقب نشینی و ترک سرزمین های اشغالی مجبور کنیم .
هر چه گسترده تر باد اتحاد مبارزاتی آزربایجان جنوبی والااحواز بر علیه اشغالگران فارس

از دیگر سو جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” نیز در اطلاعیه‌ای از تظاهرات ملت عرب الاحواز حمایتكرده‌ است . متن اطلاعیه‌ بدین شرح است:
رژیم اشغالگر فارس که با غصب سرزمین عرب الااحواز و چپاول دارائیهای آن به ویران سازی الااحواز مشغول است با خشم ملت عرب الاحواز روبروه شده و چند روزی است که ملت مبارز عرب الاحواز در خیابانهای پایتخت الااحواز ( احواز) و دیگر شهرهای اشغالی با تظاهراتهای وسیع خیابانی به اشغالگران فارس اعتراض کرده خواهاد خروج اشغالگران از کشورشان می باشند
رژیم تروریست و اشغالگر فارس با سرکوب تظاهرات سعی بر کنترل اعتراضات داشته و در ای سرکوبها تعدای از تظاهرکنندگان زخمی و شهید و بسیاری دستگیر شده زیر شکنجه قرار دارند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با درود به روان شهدای گرامی ملت عرب الاحواز تحت اشغال ایران مواضع خودرا به شرح زیر اعلام می کند.
1- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سرکوب تظاهرات ملت عرب الاحواز را بشدت محکوم کرده خواهان آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان بوده و اعلام میکند که نیروهای اشغالگر فارس بای هرچه زودتر به این جنایات پایان داده و بدون هیچ قید و شرطی سرزمین ملت عرب الاحواز و دیگر ملل غیر فارس را ترک کند.
2- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با تمام توان از مبارزات بر حق ملت عرب الاحوا حمایت می کند.
3- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” برای حمایت از مبارزات ملت عرب الاحواز با اشغال گران فارس ازتمامی ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” دعوت می کند تا با ترتیب اعتراضها انزجار خود را از رژیم اشغالگر فارس نمایش داده واز خواستهای ملت عرب الااحواز حمایت کنند.
4 – جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تنها آلترناتیو رژیم تروریست “ایران” است باهد استفلال ملل و تشکیل دولت های این ملل مبارزه می کند و هیچ دولتی به نام ایران را نمی پذیرد.
5- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از کشورهای منطقه ، جهان و نهادهای بین المللی دعوت می کند تا با حمایت از مبارزات ملل غیر فارس برای رهای از اشغال رژیم تروریست “ایران” به صلح و ثبات در منطقه وجهان یاری رسانند.

Share.

About Author

Leave A Reply