جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت ايران

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت ۲۱ آذر سالروز تاسیس دولت ملی مستقل آذربایجان جنوبی:

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت ۲۱ آذر سالروز تاسیس دولت ملی مستقل آذربایجان جنوبی:

ملت تورک آذربایجان در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ شمسی برابر با ۱۲ دسامبر ۱۹۴۵ میلادی به رهبری سید جعفر پیشه وری با دفع نیروهای اشغالگر رضا شاه از آذربایجان دولت آذربایجان جنوبی را تشکیل داد .

امروز بعد از ۷۷ سال ملت تورک آذربایجان برای بزرگداشت روز دولت ملی خود آماده میشود. به همین منظور احزاب و سازمانهای آذربایجان جنوبی برای تظاهرات سراسری در آذربایجان جنوبی فراخوان داده و برای اعتراضات گسترده برعلیه اشغالگران ایران آماده می شوند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ضمن تبریک سالروز تاسیس دولت ملی آذربایجان جنوبی به ملت تورک آذربایجان و دیگر ملل تحت اشغال ایران، از دعوت احزاب و سازمانهای آذربایجان جنوبی برای تظاهرات پشتیبانی کرده و از دیگر ملل تحت اشغال ایران دعوت میکند که در روز ۲۱ آذر برعلیه دشمن مشترک تمام ملل تحت اشغال ایران در تمامی سرزمینهای تحت اشغال ایران به اعتراض برخاسته مشت محکمی برای اشغالگران وارد کنند.باشد که با اتحاد ملل نقطه پایانی بر اشغالگری ایران گذاشته و دولتهای مستقل خود را از دوباره بر پا نمائیم.

هرچه گسترده تر باد اتحاد ملل بر علیه اشغالگران ایران

اشغالگر ایرانی دشمن اصلی ماست
تنها راه رهای دولت ملی ماست

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
۱۸ آذر ۱۴۰۱
۸ دسامبر۲۰۲۲

Exit mobile version