Pinterest LinkedIn Tumblr +

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران به تظاهرات

ملل تحت اشغال ایران؛
همرزمان گرامی؛

تظاهرات خیابانی و اعتراضات عمومی رژیم اشغالگر ایران را به زانو در آورده و آخرین نفسهای خود را میکشد. رژیم درمانده از اعتراضات ملل در هفته گذشته با سبعیت تمام ملت بلوچ را در حال نماز به گلوله بسته و دهها نفر از همرزمان بلوچ مارا شهید و دهها نفر را زخمی کرد تا شاید ذهر چشمی از ما بگیرد.

ملت قهرمان بلوچ با رشادت تمام در مقابل این جنایات ایستاده واز ملت بلوچ برای تظاهرات اعتراضی در روز جمعه ۲۰ آبان دعوت کرده است.
در عین حال همین روز مصادف با روز شهدای احواز می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” برای حمایت از ملت بلوچ و بزرگداشت روزشهدای احواز و یادبود شهدای دیگر ملل تحت اشغال ایران تمامی ملل تحت اشغال ایران را درتمامی شهرهای تحت اشغال ایران به تظاهرات اعتراضی در روز جمعه ۲۰ آبان دعوت میکند.

هرچه گسترده تر باد اتحاد ملل تحت اشغال ایران بر علیه رژیم تروریست و اشغالگر ایران.

اشغالگر ایرانی دشمن اصلی ماست
تنها راه رهای دولت ملی ماست

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”
۱۷ ابان ۱۴۰۱

Share.

About Author

Leave A Reply