جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” جنایات رژیم اشغالگر ایران در بلوچستان را محکوم می کند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” جنایات رژیم اشغالگر ایران در بلوچستان را محکوم می کند

رژیم اشغالگر ایران در مقابل اعتراضات رهای جویانه ملل تحت اشغال عاجز مانده است وبا استفاده هر چه بیشتر از اهرم سرکوب تلاش دارد تا چند صباحی بر عمر ننگین خود ادامه دهد. در این راستا از هیچ جنایتی فروگذار نبوده و از حمله به زیارتگاهها و مساجد گرفته تا حمله بی شرمانه به صفوف نمازگذاران و کشتار ملت بلوچ ودر ادامه آن به معترصین به این جنایت آتش گشوده و ۶ نفر از ملت بلوچ را کشته و بیش از ۴۰ نفر دیگر را زخمی کرده است فیلم و اسناد معتبر عمق خشونت و ضد بشری بودن ایران اشغالگر را به نمایش می گذارد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” کشتار ملت بلوچ ثوسط رژیم اشغالگر ایران را بشدت محکوم کرده وجهت جلوگیری از کشتار بیشتر ملل تحت اشغال ایران توسط رژیم تروریست تمامی ملل تحت اشغال را برای اعتراض به این جنایت فجیع دعوت کرده و از مجامع بین المللی درخواست میکند تا با اعمال هرچه بیشتر فشار بر رژیم اشغالگر ایران در کنار ملل تحت ستم ایران ایستاده مانع قتل و جنایات بیشتر توسط رژیم تروریست باشند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” با نثار بهترین احترامات بر شهدای ملت بلوچ آرزوی شفای عاجل بر مجروحین داشته ودر مقابل تمام شهدای راه آزادی سر تعظیم فرود آورده تمامی ملل تحت اشغال ایران را به اتحاد مبارزاتی و صف آرای قوی بر علیه رژیم اشغالگر ایران دعوت میکند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ۴ نوامبر ۲۰۲۲

Share.

About Author

Leave A Reply