پیام سیاسی جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران

Pinterest LinkedIn Tumblr +

پیام سیاسی جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
وحدت مبارزاتی ملل تحت اشغال ایران تنها راه رسیدن به حق تعیین سرنوشت؛ استقلال ملی؛ صلح؛ امنیت و ازادی و جامعه ای مدرن است
فرزندان ملل تحت اشغال ایران دهها سال است که رژیمهای متعاقب حاکم بر جغرافیای سیاسی موسوم به ایران با سیستمهای حکومتی و چهرهای مختلف بعد از اشغال سرزمینهایمان ما را از ساده ترین حقوق انسانی و ملی محروم کرده و هر روز در جای جای سرزمینهایمان فاجعه تلخی را بثبت میرسانند. فجایعی بیشمار که دیگر قابل ثبت و تدقیق نمی باشد تا جائیكه چهره هر جنایتکاری در طول تاریخ را روسفید کرده است . البته این سیاستها جنایتکارانه با مقاومت دلیرانه و شجاعانه ملل تحت اشغال روبروبوده و ملل مبارز ما در راه تحقق ازادی و استقلال خویش هزاران قربانی را نثار نموده و هر روز درجای جای سرزمینهای اشغالی صدای اعتراض و مقاومت در برابر اشغالگران رساتر ميشود و از همه مهمتر مبارزات ملل تحت اشغال ایران هرروز به هم نزدیکتر شده و هماهنگی میان نیروهای مبارز این ملل بیشتر میشود تا جاییکه مبارزات همه ملل در یک سنگر و علیه یک دشمن و برای یک هدف که همانا آزادی و استقلال ملل تحت اشغال است برای همه عیان گردیده و دیگر همه ملل میدانند که دشمن همه آنان رژیمهای متعاقب دولت اشغالگر ایران است و هدف همه اين ملل رسيدن به دولتها مستقل ملي است . درمقابل دولت اشغالگر ایران از رشد مبارزات و اگاهی سیاسی ملل خشمگین تر شده و نیز سیاستهای ضد بشری آن خطرناکتر شده است . اشغالگران در طول تاریخ چند دهه اشغال و جنایت همیشه با توسل به سیاسیت اختلاف بینداز و حکومت کن و فتنه میان ملل تحت اشغال سعی در طولانی تر کردن عمر پوشالی و اشغالگری خود کرده به جنایتهای خود علیه همه ملل تحت اشغال ادامه میدهند صدالبته که این سیاست با توسعه موج مبارزات چند برابر شده و نيروهاى امنيتى رژيم در ميان ملل فعالتر شده تا با استفاده از شيوه هاى مدرن اطلاعات اختلافات ميان ملل را خلق و بزرگ نمايش دهند. که بدون هیچ شکی اگاهی سیاسی ملل وبرخورد مسئولانه رهبران و سازمانهای ملل تحت اشغال ایران همه این ترفندها و سیاستهای خبیث اشغالگران را خنثی خواهد کرد.
ملل مبارز تحت اشغال ایران
نقض سیستماتیک حقوق بشرو ژنساید ملل غیر فارس تحت اشغال ایران دهها سال است که درملا عام انجام گرفته و هر روز خشن تر میشود و سازمانها و کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر نه تنها هیچ گامی در جهت منع این جنایتها یا متوقف کردن نقض حقوق بشر ننمودند بلکه گاها عاجز از حمایت معترضین رژیم در اروپا و امریکا نیز هستند و مصالح اقتصادی و استراتژیک خویش را بر حمایت از قوانین بین المللی و حقوق بشر ترجیح میدهند تا جائیکه تروریستهای وابسته به رژیم به سادگی بسیاری از فعالین و رهبران را در کشورهای مختلف ترور میکنند. در حالی که رژیم جنایت و ترور و توسعه طلبی ایران شب وروز مشغول ساخت سلاح هسته ای و سلاحهای مختلف کشتار دست جمعی است تا کنون هیچ اقدام جدی علیه متوقف کردن این سیاستها توسط جامعه جهانی انجام نگرفته است .
فرزندان ملل تحت اشغال ایران
همرزمان مبارزات حق طلبانه ملل ما هرروز وسیع وقویتر و محکمتر میشود. وضعیت وخیم اقتصادی و بحرانها و اختلافات داخلی میان جناحهای مختلف حاکمیت، شکاف وسیع میان حاکمیت با ملت فارس و بحران روابط با ملل و کشورهای منطقه سبب شده است تا ملل تحت اشغال “ایران” با چهره کریه و منفورو توسعه طلبانه ان اشنا شده و شدیدا مخالفت کنند.

اکنون کشورهای ازاد دنیا بیش از هروقت دیگری با خطرناک بودن این رژیم بیشتر اشنا شده اند. و دولت ایران به منفورترین دولت منطقه و دنیا تبدیل شده است .رژیم اشغالگر ایران بیش از هر وقت دیگری در تمامی جبهه ها در مانده تر و عاجزتر است و بدون هیچ شکی با سرعت بسوی فروپاشی داخلی و اضمحلال به پیش میرود.در پایان جبهه ملل در شریط کنونی مواضع خویش را چنان اعلام میکند
1- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ادامه اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس و نقض حقوق بشرو سیاسیتهای ضد انسانی دولت اشغالگر ایران در سرزمینهای اشغالی را شدیدا محکوم مینکد.
2- جبهه از همه فرزندان ملل تحت اشغال ایران میخواهد که صفوف مبارزاتی خود را محکمتر کرده مسولانه با سیاستهای فتنه انگیزاشغالگران برخورد نموده تمامی نیروهای خود را درجهت مبارزه با اشغالگران ایرانی که همانا دشمنان مشترک همه ملل تحت اشغال هستند بکارگیرند.
3- جبهه ملل سیاستهای منافقانه به اصطلاح اپوزسیون فارس محور و سازمانهائی که پشت پرده با دولت اشغالگر ایران به مذاکره میپردازند را شدیدا محکوم میکند.
4- جبهه ملل از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل میخواهد که جنایتهای رژیم اشغالگر ایران در سرزمینهای اشغالی را محکوم کرده خواهان احترام ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ملل باشند.
5- جبهه ملل در کنار کشورهای منطقه و جهان که خواهان متوقف کردن پروژهسته ای و سلاحهای کشتار دست جمعی دولت ایران بوده و از هر کوششی برای متوقف کردن ان دریغ نخواهد کرد.
6- جبهه ملل در کنار خواسته های بحق ملتهای کشورهای عراق ؛ یمن وسوریه و لبنان که خواهان خروج نیروهای اشغالگر ایران و نیروهای وابسته به آن از کشورهای خود هستند میباشد .
متحد و محکمتر باد مبارزه مشترک ملل غیر فارس برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت ازادی و دولتهای ملی مستقل
سرنگون باد دولت اشغالگر ایران
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
18/9/2022

Share.

About Author

Leave A Reply