جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت ايران

بیانیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” در باره فعالیتهای پان ایرانیستها 

بیانیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” در باره فعالیتهای پان ایرانیستها

هردم از این باغ بری میرسد

تازه تر از تازه تری میرسد

اخیرا شاهد فعالیتهای سلطنت طلبان ،مجاهدین و انواع پان ایرانیستهای ورشکسته بودیم و البته هر روز بانامهای دیگری ظهور می کنند. آخرین انها اعلان موجودیت ” شورای تصمیم” برای تشکیل “پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی” می باشد .

ناگفته نماند که این جریان تاحدودی مترقی تر از پهلوی و مجاهدین بوده و حداقل به وجود ملل مختلف غیر فارس در به اصطلاح ایران اعتراف می کند که البته تنها نقطه تمایز آنها با مجاهدین و سلطنت طلبان این است و دیگر هیچ.

 یک اعتراف زیرکانه بر وجود ملل برای فریب فرزندان ملل غیرفارس می باشد که ظاهرا هم موفق بنظر میرسد چرا که توانسته بعضی ساده لوحان منسوب به این ملل را فریب دهد.ولی بلا فاصله با تاکید بر تحمیل تمامیت ارضی ایران قلابی که با قتل و غارت و اشغال سرزمینهای این ملل بر آنها تحمیل کرده اند ماهیت فاشیستی خود را بروز داده است‌. فاشیسم فارس در شکل نئوپان ایرانیسم این بار تلاش می کند زیر لفافه دمکراسی و حتی حق تعین سرنوشت قائم شود چرا که شکل عریان آن از نوع پهلوی ، مجاهدین،مشروطه خواهان ومرکزگرایان کاملا شکست خورده وهیچ شانسی ندارند‌. ‌

لذا “شورای تصمیم” تصمیم گرفته است در زیر این لفافه ها شانس خود را آزمایش کند. از یک طرف از تورک ، تورکمن، بلوچ ،عرب ، لر، کرد و .. صحبت میکند و از طرفی ادعا می کند که همه اینها ایرانی هستند و با تحمیل تمامیت مطلق ارضی به اصطلاح ایران آنهم بنام دمکراسی که خود جوک سیاسی جدیدی است که هویت این ملل را زیر پا میگذارد و از دمکراسی دم می زند .

من تورک آذربایجان جنوبی آن طرف رود ارس ملت آذربایجانم ولی این طرف هویت قلابی جعلی وتحمیلی ایرانی، من تورکمن آنطرف مرز دولت و ملت تورکمنم ولی این طرف که تحت اشغال ایران هست موظف به دفاع از تمامیت ارضی قلابی که با قتل عام اجداد من وبا اسارت گرفتن ملت تورکمن تحمیل شده است می باشم .من بلوچ ،عرب و کرد همه آنطرف مرزهای تحمیلی ایران ملت هستیم ولی چه معجزه ایست که این طرف ایرانی ساخته می شویم.واگر در روزگاری این ها با شمشیر و توپ و تفنگ میشد امروز به شکل موزیانه زیرنام دمکراسی ، حقوق بشر ، حق تعیین سرنوشت ، حقوق زن و حتی عدم مرکزیت علم میشوند.

۱-جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران ” با قاطعیت اعلام می کنند که ما ملل غیر فارس هرگز ایرانی نبودیم و هرگز هم ایرانی نخواهیم شد.

۲- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران ” اعلام می کند که مبارزات ملل غیر فارس تحت اشغال ایرا ن نه فقط برای سرنگونی جمهوری اسلامی بلکه برای رهای کامل از اشغالگران فارس ایرانی تحت هر نام و لفافه ای که باشند هست و تا دفع کامل اشغالگران ایران در هر اسم و رسمی و تشکیل دولت مستقل خود از پای نخواهند نشست.

۳- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران ” تمامیت ارضی قلابی به نام ایران که از اشغال و تکه پاره کردن سرزمین ملل غیرفارس تشكيل شده است را هر گز به رسمیت نشناخته وهرگز هم نخواهد شناخت.

۴- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران ” جغرافیای ساختگی موسوم به ایران و تحمیل آن به ملل غیر فارس را نافی دمکراسی دانسته و اعلام میکند که دمکراسی در منطقه زمانی نهادینه خواهد شد که نیروهای اشغالگر ایران از این مناطق خارج شده و اداره امور به دست خود این ملل در بیاید. در غیر این صورت هر نوع ادعای دمکراسی و دمکراتیزاسیون فاقد اعتبار بود و تنها برای فریب ملل غیرفارس است چرا که فقط یکی از این دو ممکن است یا ایران ، یا دمکراسی. لذا ما دمکراسی را انتخاب کرده ایم وبرای عملی کردن آن مجبور به دفع ایران اشغالگر هستیم.

۵- جبهه ملل برای حق تعیبن سرنوشت”ایران” تنها راه رسيدن به ازادي و امنيت و صلح در منطقه و جغرافياى موسوم به ايران را در گرو رسيدن ملل به حق تعيين سرنوشت بر اساس قوانين بين المللي و رسيدن اين ملتهاي به دولتهاى مستقل خويش ميداند .

۶- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران ” تمامی احزاب ،سازمانها و مبارزان ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را به اتحاد مبارزاتی بر علیه ایران و هوشیاری دعوت می کند تا مانع فریب فرزندان ملل از طرف پان ایرانیستهای ورشکسته و نئوپان ایرانیستها گردند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران “

۰۵ جولای ۲۰۲۲ برابر با ۱۴ تیر ۱۴۰۱

Exit mobile version