جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” از انتفاضیه الاحواز قاطعانه حمایت می کند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” از انتفاضیه الاحواز قاطعانه حمایت می کند.

رژیم اشغالگر ایران به چپاول نفت ملت عرب احواز اکتفا نکرده امروز آب ملت عرب احواز را نیز مصادره کرده و با انتقال آب احواز به مناطق فارس نشین سعی در سحراسازی احواز دارد تا از این طریق باعث شود ملت عرب سرزمین مادری خود را به اشغالگران فارس واگذار و به مناطقی دیگر برای تامین آب مهاجرت کنند . و از این طریق فارس سازی این منطقه را آسانتر گرداند.این سیاست صد ساله “ایران ” بر همه گان خصوصا به ملل غیر فارس تحت اشغال ایران کاملا روشن است. این سیاست هر چند شکست خورده ولی رژیم اشغالگر فارس ایران با سماجت تمام زور نهای خود را میزند که این بار با انتفاضیه احواز روبرو شده و رژیم را زمین گیر و ماهیت اشغالگرانه اش را بر مجامع بین المللی عیانتر کرد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اشغال و تاراج سرزمین و داراییهای ملت عرب احواز توسط رژیم اشغالگر ایران را بشدت محکوم میکند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” با حمایت قاطع از مبارزات بر حق ملت عرب احواز اعلام می کند که تنها راه حل این معضل خروج بی قید وشرط نیروهای اشغالگر ایران از سرزمینهای ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت اشغال ایران می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” از تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال ایران دعوت میکند تا با حمایت و همگامی با ملت مبارز عرب احواز به پا خواسته وبا ضربه هماهنگ بر دشمن مشترک ریشه اشغالگران فارس را از سرزمینهای اشغالی بر کنند.

جبهه ملل برای حق تعیبن سرنوشت “ایران” از مجامع بین المللی دعوت می کند تا با حمایت از مبارزات ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت اشغال ایران برای رهای از شر رژیم تروریست و اشغالگر ایران کمک کرده به برقراری صلح در منطقه و نهادینه شدن دمکراسی یاری رسانند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
۱۷ جولای ۲۰۲۱

Share.

About Author

Leave A Reply