اطلاعیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” در رابطه باتحولات منطقه 

Pinterest LinkedIn Tumblr +

اطلاعیه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” در رابطه باتحولات منطقه

 مرزهای تحمیلی اشغالگران ایران فارس با قرائت شعر آراز در هم ریخت . پیروزی جمهوری آذربایجان شمالی در جنگ آزادسازی سرزمینهایش از اشغال ارمنستان از همان آغاز مایه نگرانی و ترس رژیم اشغالگر ایران بود و برای ممانعت از پیروزی آذربایجان تلاش مدام میکرد. از آن جمله حمایت لجستیکی ، تسلیحاتی و اطلاعاتی به ارمنستان را به مدت ۳۰ سال ادامه داد . حتی تا روزهای پایانی جنگ به این حمایتش ادامه داد هر چند که با اعتراض ملت تورک آذربایجان جنوبی مجبور به انکار حمایت از ارمنستان شد ولی باطنا و مخفیانه بازهم به کمک ارمنستان ادامه داد.

علارغم کمکهای بی قید و شرط ایران وچند کشور دیگر به ارمنستان، جمهوری آذربایجان با اراده ای راسخ در نبرد بر حق خود پیروز این جنگ ودر نتیجه ایران را نیز در کنار ارمنستان شکست داد .

در این پیروزی البته که آذربایجان جنوبی خصوصا در شکست و عقب راندن ایران نقش اساسی بازی کرد از اعتراضات خیابانی گرفته تا ثبت نام داوطلبانه به جبهه؛ ایران را با بحران جدی در داخل مرزهای تحمیلی خود کرد . میزان این فشارها برای رژیم اشغالگر ایران با در نظر گرفتن فاکتور مبارزات رهای بخش ملت عرب الاحواز، ملت بلوچ، تورکمن ، کرد و… تهدیدی بمراتب جدی بود که سبب شد خامنه ای جام زهر را بنوشد و بعد از سی سال جنگ دوشادوش با ارمنستان بر علیه جمهوری آذربایجان دست از پا درازتر، سر افکنده شکست را به پذیرد و دست اش برای همیشه از قفقاز کوتاه شود.

ما این پیروزی را به تمام ملل تحت اشغال ایران خصوصا به تورکهای آذربایجان تبریک می گوئیم.

بعد از بیرون راندن نیروهای اشغالگر ارمنستان از خاکهای آذربایجان جشن پیروزی ‌آذربایجان شمالی در باکو با شرکت رئس جمهور تورکیه برگذار شد.در این مراسم رئس جمهور تورکیه با خواندن شعر آراز به عنوان نماد جدایی و تقسیم آذربایجان توسط دشمن، چشم اندازی جدید از آینده ارائه داد که موجب وحشت هر چه بیشتر رژیم اشغالگر ایران و خوشحالی هرچه بیشتر ملل تحت اشغال ایران گشت.

تمامی ارگانهای حکومتی ایران در وحشت از این شعر به رجز خوانی و فحاشی بر علیه تورکیه از تلوزیون و رادیو و فضای مجازی آغاز کردند . جالب اینجاست که باز هم اولین پاسخ دندان شکن به رژیم اشغالگر ایران از آذربایجان جنوبی بود.

صفحات اینترنتی و تلوزیونی پر شد از شعر آراز و این شعر به نماد مبارزه با ایران تبدیل و روح ملی در آذربایجان را به اوج رساند. باز هم رئیس جمهور آذربایجان و رئیس جمهور تورکیه محبوبتر ومحبوبتر شدند و حکام رژیم اشغالگر ایران منفورتر و منفورتراز پیش و مغضوب تورکهای آذربایجان جنوبی شد.

رژیم اشغالگر ایران که خود عامل بی ثباتی و در گیری در منطقه و جهان است با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی در امور کشورهای همسایه و جهان مداخله و حتی عملیات نظامی و آدم ربایی انجام میدهد با بی شرمی تمام در حالی که به خواندن شعر آراز توسط رئیس جمهور تورکیه اعتراض کرده وان را دخالت در امور ایران قلمداد و فحاشی میکند . دولت ترکیه دهها سال است که بعنوان یکی از کشورهای پناهجو پذیر ، هزاران پناهنده سیاسی فرزندان ملل تحت اشغال ایران و حتی ملت فارس را برای سالها در خاک خود و در حمایت سازمان ملل پذیرفته تا به کشورهای ثالث منتقل شوند . رژیم اشغالگر ایران با استفاده ازباندهای جنایتکار وتروریست اطلاعاتی خویش پناهندگان و مسافرین مخالف دولت ایران را در سرزمینهای پناهجو پذیر ترکیه کشته یا بشکل جنایتکارانه وبصورت غیر قانونی میرباید. که اخرین انها اقای حبیب اسوید یکی از رهبران جنبش عربی ازادی بخش احواز است که بصورت بسیار ناجوانمردانه توسط باندهای تروریست ایران از خاک ترکیه بصورت غیر قانونی ربوده و به ایران بازگردانده شد که یقنا با عکس العمل شدید دولت ترکیه روبرو شده و آن را برای تمامی جهانیان فاش نمود تا چهره کریه این رژیم جنایتکار اشکارتر شود.که امیدواریم دولت ترکیه بشکل رسمی خواهان پاسخوگوئی دولت ایران باشد.

پیروزی آذربایجان با حمایت دولت تورکیه و اتحاد تورکیه و آذربایجان موجب تغییرات جدی ژئوپلیتیکی منطقه خصوصا قفقاز خواهد شد که به معنی انزوا و محاصره هر چه بیشتر رژیم اشغالگر ایران خواهد بود.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” پیروزی آذربایجان را به ملت همرزم تورک آذربایجان خصوصا آذربایجان جنوبی و دیگر ملل تحت اشغال ایران تبریک گفته و اتحاد آذربایجان و تورکیه را گامی برای رهای آذربایجان جنوبی و دیگر ملل تحت اشغال ایران دانسته از آن اسقبال میکند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” فحاشی های رژیم ایران به رئیس جمهوری تورکیه بخاطر شعر آراز را بی شرمی تمام این رژیم آدم ربا و تروریست دانسته و مداخلات رژیم اشغالگر ایران را در آذربایجان و تورکیه و کشورهای منطقه را شدیدا محکوم کرده و ازموضع دولت تورکیه و آذربایجان بر علیه رژیم تروریست و اشغالگر ایران برای باز پس گرفتن سرزمینهای اشغالی ازربایجان که همانا ازربایجان جنوبی است قویا حمایت می کند.

رژیم اشغالگر ایران بداند که با کشیدن مرزهای پوشالی قادر به جدائی ملل تحت اشغال نیست و این ملل همچون ازربایجان از هم جدا شده هرروز متحدتر و منسجمتمر برای وحدت خویش و ازادی و استقلال مبارزه میکنند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

٢٠/١٢/٢٠٢٠

Share.

About Author

Leave A Reply