حمایت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران ” از اعتراضات آذربايجان جنوبی 

Pinterest LinkedIn Tumblr +

حمایت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران ” از اعتراضات آذربايجان جنوبی

بیش از ۲۰٪ اراضی جمهوری آذربایجان شمالی توسط جمهوري ارمنستان با كمك دولت اشغالگر ایران نزدیک به سی سال پیش اشغال شده اين عمل ارمنستان توسط سازمان ملل محكوم شده وبا صدور چهار قطعنامه خواهان خروج نيروهاي اشغالگر ارمنستان شد اما متاسفانه دولت ارمنستان مساعي بين المللي براى خروج نيروهاى خود از سرزمينهاى جمهورى ازربايجان را براي سى سال ناديده گرفته و اخیرا با نقض آتش بس به تجاوز مجدد به اراضی آذربایجان اقدام نمود که با پاسخ ارتش آذربایجان روبروشده و اينك ارتش آذربایجان نیروهای اشغالگر ارمنی را عقب راند ، بخشی از سرزمینهایش را از اشغال آزاد کرده و در حال پیشروی برای آزاد سازی دیگر مناطق اشغالی می باشد.

این پیروزی آذربایجان شمالی موجب استقبال پرشور آذربایجان جنوبی شده و برای یاری به برادران تورک خود تورکهای آذربایجان جنوبی به خیابانهای شهرهای آذربایجان جنوبی ریخته و اقدام به جلوگیری از ارسال کمکهای نظامی ایران به ارمنستان کردند.

 رژیم اشغالگر ایران که با تمامی امکانات چپاول شده از ملل غیر فارس از نیروهای اشغالگر ارمنی حمایت میکند از پیروزیهای ارتش آذربایجان و تاثیر آن به تورکهای آذربایجان جنوبی بشدت وحشت زده شده اقدام به تیر اندازی با گلوله های جنگی به تظاهر کنندگان کرده چندین نفر را زخمی و صدها نفر را دستگیر کرده است.همچنین در حال جمع کردن سلاح در مرز دو آذربایجان شمالی و جنوبی برای کمک به ارمنستان و سرکوب جنبش آذربایجان جنوبی میباشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” با حمایت از عملیات آزاد سازی ارتش آذربایجان شمالی پیروزیهای اخیر را به ملت تورک در آذربایجان شمالی و جنوبی تبریک گفته آرزوی موفقیت می کند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران ” ارسال سلاح گاز، نفت و مهمات نظامی توسط رژیم اشغالگر ایران به نیروهای اشغالگر ارمنی را که بقصد گسترش درگیری و به هم زدن

 ثبات منطقه ‘ خصوصا تضعیف آزربایجان شمالی ومتعاقبا ادامه اشغال آزربایجان جنوبی انجام میدهد را محکوم می کند

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” حمایت تورکهای آذربایجان جنوبی از ارتش آذربایجان شمالی را حق مسلم و طبیعی آنها دانسته و سرکوب آنها توسط رژیم اشغالگر ایران را محکوم و خواهان آزادی بی قید و شرط دستگیر شده گان می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران ” در این مرحله حساس در کنار ملت تورک آذربایجان جنوبی بوده و دیگر ملل تحت اشغال ایران را به حمایت از مبارزه استقلال طلبانه آذربایجان جنوبی دعوت می کند تا با اتحاد و هماهنگی مبارزاتی رژیم اشغالگر ایران را از تمامی سرزمینهای اشغال شده بیرون کرده دولتهای مستقل خود را تشکیل دهند

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

Share.

About Author

Leave A Reply