دستگیری شهروندان عرب احوازی و موضع جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

دستگیری شهروندان عرب احوازی و موضع جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”
همانگونه که فرزندان ملت عرب احواز با نگرانی به دنبال حقائق دستگیری چهار شهروند فعال عرب احوازی در کشورها دانمارک و هلند هستند ؛ بدون شک این مسئله افکار عمومی شهروندان ملل تحت اشغال ایران وهمچنین سازمانهای استقلال طلب ان را نیز مشغول نموده است. دستگیر چهار فعال سیاسی که بعضا شهروند کشورهای دانمارک وهلند و دیگران شهروندانی هستند که بجرم رویاروئی با رژیم اشغالگر تروریست ایران و به منظور رسیدن به پناهگاهی به کشورهای اروپائی پناهنده شدند برای همه ما سئوال برانگیز است . خصوصا وقتی پای رژیمی که به اعتراف کشورهای دانمارک و هلند درکشورهای انان دست جاسوسی و اقدامهای تروریستی زده و اقای احمد مولئ دبیر اول جنبش عربی احواز و موسس ان که خود شهروند کشور هلند بود را در خاک هلند ترور نمود .
جبهه ملل بدون هیچ شکی اعمال تروریستی و جاسوسی علیه کشورهای مختلف را محکوم میکند و به حرمت و سیادت تمام کشورهای جهان طبق قوانین بین المللی احترام میگذارد .کما اینکه در اینجا تاکید میکند که فرزندان ملل تحت اشغال ایران خود قربانی جنایتهای تروریستی و ضد انسانی رژیم اشغالگر ایران هستند و همیشه با تمامی کشورهای جهان برای جلوگیرئ از خشونت و ترور خصوصا تروریستهای رژیم ضد بشری ایران تردید نکرده و مسئوولیت انسانی و اخلاقی و مبارزاتی خویش میداند . لازم به تذکرنیست که تروریستهای ایران شهرواندان کشورهای اروپائی را نه تنها در اروپا بلکه در کشورهای خاورمیانه و در خود کشور موسوم به ایران ترور یا گروگان و زندان نموده و تاکنون زندانهای ایران شهروندان اروپائی زیادی را در پشت میلهای زندان دارد. جبهه ملل با احترام به دادگاههای مستقل وقضات کشورهای اروپائی که یقینا مستقل بودن انان مشهود است امیدوار است که مصالح اقتصادی این کشورها و مسئله تفاهمات اتمی و موشکی با ایران حقوق بشر ملل تحت اشغال ایران و ملت فارس را زیر پوشش خود قرار ندهد و برای امتیاز گرفتن از ایران باورهای کشورها وملتهای اروپائی به حقوق بشر و دمکراسی و آزادی را نادیده نگیرد که این مورد یقینا به مصداقیت کشورهای اروپائی صدمه خواهد زد.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

Share.

About Author

Leave A Reply