جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” انتخابات نمایشی رژیم اشغالگر ایران را تحریم می کند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” انتخابات نمایشی رژیم اشغالگر ایران را تحریم می کند
رژیم اشغالگر ایران که با وعده و وعیدهای دروغین به ملل رنج دیده حکومت مذهب محور خود را اغاز و با تجاوز و اشغال سرزمین ملل غیر فارس را به اسارت گرفته و با سرکوب وحشیانه و کشتار جمعی در زمان های مختلف حاکمیت خود را به این ملل تحمیل کرده است و هر از چندی با نمایشات انتخاباتی ( در اصل انتصابات) سعی در فریب اذهان عمومی داخلی و بین المللی برای مشروع نشان دادن حاکمییت برسرزمینهای غصبی را داشته و دارد .
بعد از کشته شدن سرکرده تروریستها قاسم سلیمانی رژیم با دهها هزار اتوبوس بسیجیان و عناصر وابسته به خود را از ین شهر به آن شهر انتقال داد تا ” وحدت ملی “دروغین و فرمایشی را به نمایش بگذارد ولی بلا فاصله با اعتراضات گسترده و شعارهای سرنگونی رژیم همچون مرگ بر خامنه ای و مرگ بر ولایت “فقیه” بر جهانیان نیز اشکار شده است که این رژیم پایگاه مردمی در داخل و خصوصا هم در بین ملل غیر فارس نداشته و در طول سالیان دراز با تکیه بر سر کوب و کشتار حاکمیت خود را بر این ملل تحمیل کرده وهیچ مشروعیتی نداشته و ندارد .
رژیم با ترفند های مختلف و با سو استفاده از نقاط ضعف انسانهای تحت ظلم و ستم سعی می کند تا به هر نحوی که شده عده ای را مجبورا به پای صندوقهای ” رای گیری” بکشاند با به نمایش گذاردن این امر به مشروعییت بخشیدن و به امید افزودن مدتی چند به حاکمییت خویش در تلاش است حتی به طوری که خامنه ای رزیلانه به التماس افتاده است و اعتراف کرده که اگرهم مرا دوست ندارید بازهم به پای صندوق بروید تا دولت بی ابرو نشود.

سوای از اینکه در طول اشغالگری ایران در اصل انتخابی در کار نبوده و تمامی مقامات به نحوی انتصاب شده اند ، اگر هم فرض بر انتخاب هم باشد باز باید سئوال کرد که آیا کسی که سر زمینش از طرف متحجران ومزدوران منفعت طلب اشغال شده است چطور ممکن است که به اشغالگران خویش رای دهند. یعنی رابطه ما ملل غیر فارس تحت اشغال ایران با رژیم حاکم فعلی رابطه اشغالگر و تحت اشغال است که آن برای تدام اشغال با سرکوب و کشتار و زندان تلاش می کند و ما برای اخراج آن و دفع ظلم و ستم مضاعف ملی وانسانی اجتماعی اقتصادی مبارزه می کنیم و به طور طبیعی نمی توانیم به عاملان رژیم که با سکوت به سیستم ظلم وستم چاپلوسی وخودشیرینی خود صداقتشان را به رژیم اشغالگر تروریست اثبات و تائید کرده‌اند رای بدهیم .
با توجه به ماهیت اشغالگرایانه رژیم تداوم حاکمیت اش صرفا با تکیه بر عوامفریبی و دروغ و استعمار فکری وتوسل به قوای قهریه و سرکوب وحشیانه و زیر پاگذاشتن ابتدائی ترین حقوق بشری بر ملل تحت اشغالش تامین شده است .
جبهه ملل برای حق تعصیین سرنوشت “ایران” نه تنها شرکت در “انتخابات “را تحریم می کند بلکه از کلیه ملل تحت اشغال دعوت می کند تا با استفاده از شرایط بوجود آمده دست به اعتراضات گسترده و جدی زده و مناطق اشغالی را به جهنمی برای اشغالگران تبدیل کنیم تا جرات تحرک و ظاهر شدن در انظار عمومی در شهرهای مارا نداشته باشند تا چه رسد به نمایش انتخاباتی.
واجب است که با تدابیر مبارزاتی و اگاهی بخشی و پرده برداشتن از عوامفریبی حاکمییت استوار بر دروغ وتحدید و ‌فریبکاری ,ما ملتهای تحت اشغال و ستم را دعوت کنیم به تحریم انتخابات قلابی و نتایج از پیش تعیین شده آن , باشد که به زودی شاهد پیروزی مبارزات ملل تحت ستم و اشغال بر حکومت سر تا پا دروغ و کلک وظلم وستم باشیم .
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
١١/٠١/٢٠٢٠

Share.

About Author

Leave A Reply