ماه: ژانویه 2022

اطلاعیه سیاسی جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” رژیم اشغالگر ایران مسئول کلیه اعمال تروریستی منطقه است. مطالعه کارنامه سیاه چهار ده رژیم…