سال: 2022

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران به تظاهرات ملل تحت اشغال ایران؛ همرزمان گرامی؛ تظاهرات خیابانی…

اطلاعیه سیاسی جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” رژیم اشغالگر ایران مسئول کلیه اعمال تروریستی منطقه است. مطالعه کارنامه سیاه چهار ده رژیم…