Monthly Archives: ژانویه, 2016

بیانه ها

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از اقدام اعضاي پارلمان بحرین در شناسائی الاحواز حمایت میکند

By

در روزهای اخیرتعدادی ازنمایندگان پارلمان بحرین با طرح لایحه ای به ریاست پارلمان پادشاهی بحرین خواستار شناسائی کشور الاحواز به عنوان یک کشور عربی…