Browsing: بیانه ها

بیانه ها
1181
By

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران به تظاهرات ملل تحت اشغال ایران؛ همرزمان گرامی؛ تظاهرات خیابانی و اعتراضات…

بیانه ها
دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” از ملل تحت اشغال برای تظاهرات بر علیه رژیم اشغالگر ایران
By

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” از ملل تحت اشغال برای تظاهرات بر علیه رژیم اشغالگر ایران فرزندان مبارز ملل تحت اشغال ایران، همسنگران…

بیانه ها
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” مداخلات رژیم اشغالگر فارس در جمهوری آزربایجان را محکوم میکند
By

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” مداخلات رژیم اشغالگر فارس در جمهوری آزربایجان را محکوم میکند. پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ سال گذشته و باز…

1 2 3 10