جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت ايران

جبهه ملل عملیات تروریستی رژیم اشغالگر ایران بر علیه سفارت جمهوری آذربایحان در تهران را محکوم می کند

جبهه ملل عملیات تروریستی رژیم اشغالگر ایران بر علیه سفارت جمهوری آذربایحان در تهران را محکوم می کند.

رژیم تروریست ایران تا به حال چندین عملیات تروریستی توسط سپاه پاسداران در سرزمینهای تحت اشغال اش و همچنین دیگر کشورها مرتکب شده و پرونده کلفتی در ترور داشته که بر اساس همین جنایات سپاه پاسداران از طرف پارلمان اوروپا ، مجلس عوام انگلیس و دولت آمریکا در لیست گروههای تروریستی قرار گرفته است.

حمله تروریستی به سفارت آذربایجان درتهران هم ادامه همان عملیات تروریستی است که توسط گروه تروریستی سپاه طراحی و عملی شده است و البته باز شاهد خواهیم شد با زورشنکجه و اعترافات دروغین جرم این عملیات تروریستی را بر گردن یکی انداخته و مثل هزاران قربانی جنایات محکوم به اعدام خواهند کرد که سناریو شناخته شده است همان شیوای که تلاش کرد عملیات تروریستی رژیم در شاهچراغ را به گردن دیگران بیندازد که دیگر این حنا رنگ باخته است.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” حمله تروریستی رژیم اشغالگر ایران به سفارت جموری آذربایحان در تهران را محکوم کرده، رژیم اشغالگر ایران را مسئول این عملیات دانسته و اعلام میکند که تا زمانی که این رژیم تروریست اشغالگر بر سر قدرت هست این ترورها نیز ادامه داشته و تهدید ترور بیشتر و بیشتر خواهد شد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از کشورهای همسایه و جهان خصوصان از کشورهای قربانی تروریسم دعوت میکند که با حمایت از مبارزات ملل تحت ستم ایران به سرنگونی این رژیم تروریست یاری رسانند و به برقراری صلح و امنیت در منطقه کمک نمایند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران”
۲۷ژانویه ۲۰۲۳

Exit mobile version