سال: 2016

در روزهای اخیرتعدادی ازنمایندگان پارلمان بحرین با طرح لایحه ای به ریاست پارلمان پادشاهی بحرین خواستار شناسائی کشور الاحواز به عنوان یک کشور عربی…