Browsing: بیانه ها

World
پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”در حمایت از تظاهرات اعتراضی بر علیه رژیم تروریست “ایران”
By

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”در حمایت از تظاهرات اعتراضی بر علیه رژیم تروریست “ایران” در روزهای اخیر تظاهرات اعتراضی گسترده در شهر های…

بیانه ها
پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت ترور رهبر حرکت النضال العربی لتحریر الاحواز احمد مولا
By

از زمان اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس توسط شوونیسم فارس و سرکوب همه جانبه فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی ونظامی، این ملل متحمل هزاران شهید ، زخمی، زندانی…

World
پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت یازدهمین سالگرد قیام ملی آزربایجان جنوبی 
By

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت یازدهمین سالگرد قیام ملی آزربایجان جنوبی اول خرداد 1385 ملیونها تورک آزربایجان جنوبی در اعتراض به رژیم…

1 3 4 5 6 7