خروج ایالات متحده آمریکا از برجام مایه خوشحالی و امید ملل غیر فارس تحت اشغال ایران شد

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

رئیس جمهور محترم آمریکا جناب دونالد ترامپ

خروج ایالات متحده آمریکا از برجام مایه خوشحالی و امید ملل غیر فارس تحت اشغال ایران شد که بیش از 70% جمعیت به اصطلاح ایران میباشند. ملل غیر فارس اصلی ترین قربانیان رژیم تروریست ایران بوده و دست یابی این رژیم جنایت پیشه بر هر نوع سلاحی که باشد تهدیدی مستقیم بر ملل غیر فارس در وحله اول می باشد چرا که دست یابی به سلاحهای مدرن و کشتار جمعی مانع از مداخله مجامع بین المللی و حقوق بشری در امور داخلی رژیم اشغالگر شده و بدور از هر گونه مداخله و حسابرسی در نهایت اقتدار برای تداوم اشغالگری ملل غیر فارس را بیش از پیش سرکوب خواهد کرد.
در اصل برجام نوعی پرده برای پوشاندن فعالیتهای تروریستی و ساخت سلاحهای کشتار جمعی رژیم اشغالگر ایران بود . جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در همان دوران مذاکرات برجام اعلام کرد که رژیم اشغالگر ایران به هیچ معاهده بین المللی پایبند نبوده ونیست وبنا به ماهیت تروریستی و توسعه طلبانه اش به هیچ وعده آن نباید اعتماد کرد . چرا که وعده های آن دروغی جز برای خرید زمان نیست تا بتواند به اهداف شوم اشغالگرانه و تروریستی اش برسد.
ایران با دریافت پول نقد میلیارد دولاری بعد از برجام و عقد قراردادهای کلان اقتصادی با کشورهای اروپائی با آرامش و بدون دغدغه مالی فعالیتهای تروریستی و هسته اش را ادامه و حتی گسترش داد به طوری که امروز 61.000 نیروی نظامی در سوریه و تقریبا به همان میزان در عراق و نیروهای نیز در یمن ،سودان و… موجب تنش منطقه ائی بوده که هزاران کشته بجای گذاشته است . حوضه مداخله ایران در خاورمیانه بعد از معاهده برجام به طور چشم گیر افزایش داشته است که اقدام به موقع ریاست جمهوری محترم آمریکا و خروج از برجام ایران را کیش مات کرد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ضمن قدر دانی از ریئس جمهور محترم آمریکا و خروج آمریکا از برجام امیدوار است که با اقدامات موثر مانع از فعالیتهای تروریستی رژیم اشغالگر ایران که تهدیدی جدی بر امنیت منطقه و جهان است ، شده به صلح ثبات در منطقه کمک کنند.رژیم اشغالگر “ایران” بر خلاف ادعاهای دروغین اش امروزدر شکننده ترین وضعیت قرار داشته و پاشنه آشیل رژیم تروریست ایران ملل غیر فارس می باشد که بیش از 70% جمعیت “ایران” را تشکیل می دهند و همه بر علیه رژیم اشغالگری ایران مبارزه میکنند. حمایت از مبارزات رهای بخش ملی ملل غیر فارس بر علیه رژیم اشغالگر ایران کم هزینه ترین راه برای رهای از رژیم تروریست ایران می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” 12 می 2018

Share.

About Author

Leave A Reply