گزارش نشست جبهه ملل و اعضای جدید

Pinterest LinkedIn Tumblr +

گزارش نشست جبهه ملل :
تشکیلاتهای استقلال طلب آزربایجان جنوبی به جبهه ملل پیوستند.
در ادامه مذاکرات جبهه ملل برای حق تعیین سر نوشت در روز جمعه 4 ماه می دو تشکیلات استقلال طلب آزربایجان جنوبی ( 1-اتحادیه دموکراتیک تورک آزربایجان جنوبی و 2- تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی) به جبهه ملل پیوسته و برای مبارزه در راه استقلال ملل غیر فارس از اشغال “ایران” هم پیمان شدند.

در این نشست بعد از تحلیل و برسی اوضاع “ایران” منطقه و جهان همه اعضاء اتفاق نظر داشتند که رژیم اشغالگر فارس در حال فروپاشی است بطوری که سران رژیم اشغالگر فارس و به اصطلاح اپوزیسیون آن آشکارا اعتراف می کنند که این نه فقط فروپاشی رژیم بلکه فروپاشی ایران و استقلال ملل غیر فارس خواهد بود. به همین دلیل رژیم و اپوزیسیون برای حفط تمامیت ارضی ادعائی “ایران” به تفاهم و تبانی رسیده اند تا به هر طریق ممکن مانع از انقلاب شوندو با شعارهایی مانند رفراندم سعی بر فریب ملل و گذار مسالمت آمیز از بحران را دارد.ولی خوشبختانه به دلیل رشد آگاهی ملی در سرزمینهای اشغالی این ترفند ها شکست خواهند خورد .
سفر روحانی مکار به آزربایجان جنوبی وعدم استقبال ملت تورک و سردادن شعارهای ملی در حین سخنرانی ، نمونه این شکستهاست.

تمامی تشکل ها با تکیه به منابع خود به رشد مبارزات استقلال جویانه ملل غیر فارس در سطح وسیع مردمی اشاره و تاکید کردند که ااکثریت ملل غیر فارس استقلال طلب بوده و استقلال ملل غیر فارس از اشغال “ایران” تنها الترناتیو عملی برای رژیم اشغالگر میباشد. که هیچ آلترناتیو دیگر به هر نامی که باشد مورد قبول ملل غیر فارس نخواهد بود.

تمامی اعضای جبهه ملل به اهمیت وحدت مبارزاتی ملل غیر فارس بر علیه رژیم اشغالگر تاکید کرده و برای شدت بخشیدن به مبارزات رهایی بخش ملی توافق کردند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد در این راستا مذاکرات رو در رو اواسط ماه می در اروپا برگذار شود.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ضمن خوش آمد گویی و تشکر از این همرزمان گرامی در اتحادیه دموکراتیک تورک آزربایجان جنوبی و تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی برای پیوستن به صفوف جبهه این مهم را به ملل غیر فارس تبریک گفته وملل غیر فارس را به اتحاد مبارزاتی هر چه بیشتر بر علیه رژیم اشغالگر فارس دعوت میکند.
هر چه گسترده تر باد اتحاد مبارزاتی ملل غیر فارس بر علیه رژیم اشغالگر فارس.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”
4 می 2018

Share.

About Author

Leave A Reply