يك دادگاه وابسته به رژيم اشغالگر ایران 11سال حكم حبس در حق يك زنداني احوازی بنام رضا عچرش صادر میکند

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمكراتيك مردمي احواز

مركز خبری هرنا: دادگاه ایرانی شهروند احوازی رضا عچرش از اهالی خفاجیه را به 11سال حبس به جرم همکاری با احزاب ضد امنیت ملی ایرانی محکوم کرد.

هم چنین وکالت هرنا افزود که شهروند احوازی رضا عچرش سال گذشته توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شده و بعد از بازجویی در دادگاه ایرانی به جرم تجسس و همکاری با حزب های ضد دولت اورا 11سال حبس محکوم کرد اما این حکم قطعی نبوده و متهم حق اعتراض و نقض حکم را دارد.

رضا عچرش 33ساله و از اهالی خفاجیه و فعال اجتماعی احوازی است و مدت بازداشت خود که به مدت سه ماه میباشد را تحت شکنجه گذراند و آسیب زیادی به او وارد شده و سپس به زندان شیبان در انتظار حکم دادگاه که یک هفته پیش و بعد از یک سال انتظار صادر شد، انتقال یافت.

رضا عچرش از بیماری ستون فقرات و عضله رنج میبرد اما مسئولین اجازه درمان به او نداده اند.

مركز پيام، ساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز

12/3/2018

Share.

About Author

Leave A Reply