پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت ترور رهبر حرکت النضال العربی لتحریر الاحواز احمد مولا

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

از زمان اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس توسط شوونیسم فارس و سرکوب همه جانبه فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی ونظامی، این ملل متحمل هزاران شهید ، زخمی، زندانی ، تحت شکنجه و تبعیدی شده ومی شود. مقاومت دلیرانه ملل غیر فارس در دفاع از هویت ملی خود موجب شکست پروژه ای فارس سازی گشته و اوج گیری مبارزات ملل غیر فارس و تثبیت آن بعنوان تنها آلترناتیو”ایران” کابوس رژیم تروریست فارس شده و می رود که به حاکمیت اشغالگران تروریست فارس در سرزمینهای خود برای همیشه پایان دهد.
رژیم روبه زوال “ایران” در آخرین نفسهای خود میدان ترور خود را به خارج از مرزهای خود ساخته گسترش داده تا شاید با ارعاب فعالین و پیشتازان ملل غیر فارس تحت اشغال ایران مانع حرکت رهای بخش آنها گشته و اندک زمانی بر مسند اشغالگری تکیه زند . بدین دلیل افسارگریخته تر از هر زمان دیگر به سرکوبها تا ترورهای بین الملی شکل افزوده است.
در تاریخ 8 توامبر 2017 رهبر حرکت النضال العربی لتحریر الاحواز احمد مولا توسط نیروهای برون مرزی رژیم تروریست فارس در لاحه هلند ترور شده و به شهادت رسید. این آغاز ترورهای برون مرزی علیه فعالین ملل غیر فارس در تبعید است و قطعا ادامه خواهد داشت. ولی همان طور که صد سال سرکوب کار ساز نشد این ترورها نیز مانع از فرو ریزی رژیم اشغالگر فارس نخواهد شد و پیروزی قطعی از آن ملل غیر فارس است.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ضمن محکوم کردن رژیم تروریست فارس ایران ، یادهمسنگر شهید احمد مولا رهبر حرکت النضال العربی لتحریر الاحواز را گرامی داشته ، به اعضا و کادر رهبری حرکت النضال العربی لتحریر الاحواز، ملت رزمنده و غیور عرب الاحواز و خانواده شهید احمد مولا تسلیت گفته وملل غیر فارس را برای مقابله با رژیم تروریست و اشغالگر ایران به وحدت مبارزاتی دعوت می کند.
هر چه گسترده تر باد اتحاد مبارزاتی ملل غیر فارس بر علیه اشغالگران فارس.
جبهه ملل برای حق تعین سرنوشت “ایران”
10 نوامبر 2017

Share.

About Author

Leave A Reply