جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” :تمام سیاست‌های شوونیسم فارس را در راه اشغالگری محکوم می‌کنیم

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تحقیر ملل غیرفارس تحت اشغال “اایران” بیش از همه مورد تحقیر و تهاجم قرار گرفته اند.عرب،بلوچ،تورک، کرد،لر،بختیاری ،گیلک و غیره رسما توسط ارگانهای دولتی نیز تمسخر و تحقیر می شوند.
بعد ازآنکه عملیات تروریستی شوونیسم فارس در راستای اشغال کشورهای عربی با مقاومت جدی کشورهای همرزم عربی در هم شکسته و از جنایات “ایران” در یمن، بحرین ، عر اق ، سوریه و غیره پرده برداشته شد فشار شوونیزم فارس بر ملت عرب الحواز بیشتر شده و با هماهنگی دولتی شعارهای علیه اعراب به سیاست روز رژیم تبدیل شد. در تداوم آن توهین‌های شنیع از رادیو و تلوزیونهای رسمی فارس بر علیه تورکها و عربها خیز برداشته است.در این راستا ملت تورک آزربایجان جنوبی فراخوان تظاهرات اعتراضی بر علیه اشغالگران فارس داده و ما در جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از این فراخوان حمایت کرده از دیگر ملل تحت اشغال شوونیسم فارس دعوت به پشتیبانی می نماید.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تحقیر ملل دیگر توسط شوونیسم فارس را ناشی از عقده تاریخی فارسها دانسته و آن را در هر صورت و نوعی که باشد به شدت محکوم می کند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تمام سیاست‌های تروریستی شوونیسم فارس را در راه اشغالگری وتوسعه اشغال محکوم کرده و از مبارزات بر حق ملل تحت اشغال “ایران” برای رهای از اشغال و تشکیل دولتهای مستقل خود حمایت می کند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” را به اتحاد مبارزاتی بر علیه شونسیم فارس دعوت کرده و به ضرورت مبارزه هماهنگ این ملل تاکید می ورزد.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ۸ نوامبر۲۰۱۵

Share.

About Author

Leave A Reply