ملل تحت اشغال ايران ازمبارزات بحق ملت عراق براي رهائي از حكومت مزدور دولت اشغالگر ایران را ا حمايت میکند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

اطلاعيه سياسي جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت ( ايران )
ملل تحت اشغال ايران ازمبارزات بحق ملت عراق براي رهائي از حكومت مزدور دولت اشغالگر ایران را ا حمايت میکند
چندین روز است که ملل تحت ستم و اشغال دولت ایران مبارزات ملت عراق برای ازادی و زندگی بهتر و برای سرنگون کردن دولت وابسته به اشغالگران فارس و ملیشیای تروریست ان را لحظه به لحظه پیگیری میکند.
ملتی که با صدای بلنذ صد ها هزار نفر در بغداد و شهرهای مختلف عراق خواهان سرنگونی دولت وابسته به ملیشیای تروریست ایران است .
ملت عراق
ملل تحت اشغال ایران ضمن تائید کامل مبارزات بحق ملت عراق سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمت امیز توسط نیروهای مزدور ایران را شدیدا محکوم مینکد و از جامعه جهانی و دنیای ازاد میخواهد به مسئولیتهای انسانی و قانونی خود عمل نموده این جنایتها را محکوم کرده خواسته های بحق انسانی و قانونی ملت عراق برای بهتر زندگی کردن و ازادی کشور خود از تروریستهای ایران وملیشیای تروریست را محترم بشمارند وبه ان پایبند باشند.
در نهایت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ایران ) با صراحت همبستگی مبارزاتی خویش را با ملت عراق برای بيرون راندن مزودران ایرانی از این کشور برادر و همسایه اعلام نموده مبارزات ملت عراق برای رهائی و ازادی و استقلال از اشغالگران ایرانی را مبارزات ملل تحت اشغال می داند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ایران)
3- 10 -2019

Share.

About Author

Leave A Reply